BÄTTRE ENERGIEFFEKTIVITET OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN MED INTELLIGENT BELYSNING

Peikko Group är en ledande tillverkare av betonganslutningar och balkanslutningar i Finland med produktion i nio länder och företaget har globalt 1500 anställda. Bolaget har bundit sig till etiskt hållbar verksamhet och kvalitet och miljöhänsyn ingår som grundläggande värderingar i dess verksamhet.

Belysningen i Peikkos produktionsanläggning i Lahtis behövde förnyas. Lysrörlampor, högtrycksnatrium- och flermetall- samt kvicksilverarmaturerna hade tjänat ut och man krävde en ny lösning. Målet med det nya systemet var energibesparing, mindre underhållsbehov och bättre ljuskvalitet. Förändringsbehoven beskrevs i en belysningsplan som beställdes från en elkonstruktör och användes som grund när man tog fram dokument för en offertbegäran. Dessa skickades till åtta olika leverantörer. Man valde Greenled Ab. Företaget levererade det nya systemet som en nyckelfärdig leverans, där alla gamla armaturer ersattes med Greenleds Sigma 117 W -armaturer och med ett DALI-baserat ENCELIUM™ -styrsystem med rörelsedetektorer.

Vad blev slutresultatet?

Peikko Finland Ab:s VD Esa Rusila är nöjd med hur projektet genomfördes. ”Belysningen levererades exakt enligt den överenskomna tidtabellen utan att störa produktionen”, berättar Rusila. ”I år har fokus i arbetet varit på säkerhet och på 5S. Den nya led-belysningen har gett starkt stöd till båda två.”

Fastigheten där det nya belysningssystemet installerades omfattar 6600 kvadratmeter. Fastighetschef Pekka Jouhio berättar, att man ville ha en ändamålsenlig belysning för lokalerna. Man delade lager- och produktionslokalerna i fem olika belysningsgrupper vilka genomfördes med ett DALI-baserat styrsystem med rörelsedetektorer. ”Om man till exempel under nätter eller veckoslut skulle arbeta bara i en del av byggnaden så är belysningen tänd endast inom de områden där den behövs. Dessutom behöver man inte längre ändra på belysningens tidsprogram efter produktionstider”, säger Jouhio.

Som kärnan i systemet finns ett Polaris 3D-program som gör att belysningen kan styras fritt. ”Användbarheten är på en hög nivå och det nya systemen har så mycket fördelar att energibesparingen kommer som en bonus på allt annat”, summerar Pekka Jouhio.

85 %

energibesparing

För optimering av energibesparingen installerades utöver energisnåla DALI-armaturer även ett standardiserat, DALI-baserat Osram Encelium™ -belysningsstyrsystem.

 

 

 

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.