BANKENS INTELLIGENTA LJUS

Greenled Oy har genomfört flera belysningsprojekt åt banken. Det senaste projektet gällde huvudkontoret, där korridorerna och kontorsrummen renoverades. Korridorernas och kontorsrummens belysning byggde tidigare på lysrör utan energieffektiv styrning. Greenleds lösning innebar att de gamla belysningsarmaturerna ersattes med intelligenta Alfa Smart-armaturer, som utöver intelligent styrning har ytreflexions- och bländvärden som ligger under UGR 16.

Alfa Smart-armaturerna har individuella dagsljus- och närvarodetektorer, med vilkas hjälp trivseln och energieffektiviteten i rummen väsentligen kunde ökas. Belysningsprojektet genomfördes i samarbete med entreprenören, där Greenled Oy stod för planeringen av belysningen samt levererade armaturerna.

Energibesparingen i lokalerna kom att hamna på 60 % och ljuskvaliteten och ljusmängden blev betydligt bättre.

60%

ENERGIBESPARINGAR

En ljus kundupplevelse

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.