SÅ ELIMINERAS ETT KOLDIOXIDAVTRYCK

Greenled Oy planerade för en energieffektiv och miljövänlig belysningslösning i bollsporthallen. Valet föll på Eco E II-armaturer med DALI-styrning. Belysningen i omklädningsrummen löstes med hjälp av armaturer från Eco R II-familjen. Med ett DALI-styrsystem kan varje idrottsgren få en grenspecifik belysning, anpassad efter både tränings- och matchförhållanden. Den högsta belysningsklassen ligger på 1600 lux. Med Greenleds belysningslösning uppnås 60 %-iga energibesparingar jämfört med en lösning, som bygger på metallhalogenlampor. Den intelligenta DALI-styrningen ger upphov till ytterligare besparingar.

60%

ENERGIBASPARINGAR

Grenspecifik belysning

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.