STYRD BELYSNING

Syftet med att förnya parkeringshusets belysning var att öka trafikmängden betydligt, i synnerhet till körbanorna. Dessutom ville man optimera energibesparingarna och minimera behovet av underhåll.

Parkeringshusets 2 x 58W T8-lysrörsarmaturer ersattes med Greenleds finsktillverkade Eco E-armaturer, vars långa livslängd ger kunden en underhållsfri lösning. Styrningen av belysningen ordnades med hjälp av Dali. Med Greenleds lösning uppnår kunden en energibesparing på 86 % jämfört med den tidigare lösningen.

 

86%

ENERGIBESPARINGAR

Säker parkering

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.