3 aspekter av kontorsbelysning

september 18, 2020

3 aspekter av kontorsbelysning

Kontorsbelysning är en av de saker många tar för givet. Den finns där, men du tänker inte på den så mycket – om den inte stör dig.

Kontorsbelysning är inte enbart något som är praktisk och som tillhandahåller nödvändig mängd ljus. Det är mycket mer än så. Kontorsbelysning påverkar våra byggnaders energiförbrukning och koldioxidavtryck, ökar välbefinnande och pigghet hos kontorsarbetare och underlättar fastighetsförvaltning genom att generera viktiga data för fastighetsägare.

I den här artikeln fokuserar vi på tre olika aspekter av kontorsbelysning: människor, miljö och data. Under de här rubrikerna får du en djupdykning i konceptet människoorienterad belysning, reflekterar över de ekologiska aspekterna av kontorsbelysning och funderar över möjligheterna för kontorsbelysning inom fastighetsförvaltning.

1.    Människor: Människoorienterad kontorsbelysning

I Europa följer kontorsbelysningsdesign standarden SFS-EN 12464-1 för inomhusbelysning. Standarden anger de rekommenderade lägsta ljusnivåerna för olika arbetsuppgifter, inklusive bländnings- och färgåtergivningsvärden. För skrivning, läsning och databearbetning samt för konferens- och mötesrum rekommenderar standarden en ljusnivå på 500 lx.

Standarder är viktiga för att ange minimikrav, men standarder är designade för standardmänniskor. I det här fallet för personer med normal synförmåga. Men exakt vad är normalt?

Som individer är vi alla olika och det finns flera olika faktorer som påverkar vår syn. Bland annat vår ålder. När vi blir äldre når mindre och mindre ljus fram till baksidan av våra ögon och gör att vår syn försämras. Resultatet blir att ljusnivåerna för arbete ska vara två till tre gånger högre för äldre vuxna jämfört med yngre personer.

Det bästa är om de individuella behoven hos varje kontorsarbetare tas med i beräkningen vid design av kontorsbelysning. Idag välkomnar fler och fler kontor konceptet arbetsstationsbelysning.

Med arbetsstationsbelysning går det att justera belysning för en specifik arbetsplats utan att påverka andra arbetsstationer.

Arbetsstationsbelysning öppnar upp en fantastisk möjlighet att implementera människoorienterad belysning för kontorsarbetare. Under de senaste åren har konceptet HCL (Human Centric Lighting), även kallat cirkadisk belysning fått uppmärksamhet i hela belysningsbranschen, både bland vetenskapsmän och bland yrkesutövare. Varför? På grund av fördelarna och den stora potentialen för människors hälsa och välbefinnande.

Kort sagt, människoorienterad belysning ser ljus som det huvudsakliga stimuli som hjälper människors dygnsrytm att hålla sig synkroniserad med 24-timmarsdygnet. Av det skäl ska belysningen i en kontorslokal inte vara statisk under hela arbetsdagen utan mer efterlikna det naturliga dagsljuset genom att tillhandahålla klarare och mer blåtonat ljus på morgonen och gradvis mer dämpat och gultonat ljus mot kvällen. Med en synkroniserad intern klocka mår människor bättre, får mer energi och är mer produktiva på jobbet.

The Lighting Research Center (LRC) rekommenderar högre cirkadisk stimulans på morgonen med klart, blåtonat vitt ljus och låg CS på kvällen med dämpat, gultonat vitt ljus.

Bild: The Lighting Research Center (LRC) rekommenderar högre cirkadisk stimulans på morgonen med klart, blåtonat vitt ljus och låg CS på kvällen med dämpat, gultonat vitt ljus. (Källa: The LRC Light and health -video series, del #2)

För att hjälpa ljusproffs att välja ljuskällor och ljusnivåer som ökar potentialen för dygnseffektiv ljusexponering har Lighting Research Center släppt en CS-kalkylator (Circadian Stimulus) som är tillgänglig online. Med hjälp av kalkylatorn kan belysningsdesigners designa och implementera kontorsbelysning som stöder välbefinnandet och energinivåerna hos kontorsarbetare.

I praktiken är faktiska tillämpningar av människoorienterad belysning fortfarande ganska ovanliga, men fler och fler är på väg. Allt eftersom fler branschproffs och belysningsdesigners lär känna konceptet och experimenterar med cirkadisk stimulans (dygnsrytm), kan vi förvänta oss att få se många fler verkliga exempel under den närmaste framtiden.

Tänk på följande när det gäller arbetsstationsbelysning:

 • Titta särskilt på ljuskällans ljusdistribution. Ljusdistributionen ska inte vara för bred eftersom det påverkar andra arbetsstationer i närheten.
 • Överväg halvindirekt belysning. Genom att göra det kan det ljus som riktas ned mot arbetsstationen justeras utan att det påverkar det uppåtriktade ljuset. På så sätt kan den allmänna belysningen på kontoret vara mer sammanhållen medan de anställda får justerbar belysning på sina egna arbetsstationer.
Kontorsarmaturen Alfa Z direct/indirect har uppåtriktat och nedåtriktat ljus med dämpnings- och justeringsmöjligheter för människoorienterad arbetsstationsbelysning.

Bild: Greenled lanserade kontorsarmaturen Alfa Z direct/indirect våren 2020. Armaturen har uppåtriktat och nedåtriktat ljus med dämpnings- och justeringsmöjligheter för människoorienterad arbetsstationsbelysning.

2.    Miljö: Energieffektiv kontorsbelysning

Belysningens andel i energiförbrukningen i våra byggnader är påtaglig. Ganska ofta står belysningen för den näst största mängden energi, efter uppvärmning. Belysning är därför högintressant för fastighetsförvaltare som vill förbättra kontorslokalernas energieffektivitet.

Elräkningarna är dock inte de enda motivatorerna för chefer som vill förnya belysningslösningen. Idag är företag av alla typer alltmer medvetna om koldioxidavtryck och miljöpåverkan från deras aktiviteter, vilket gör belysning till en viktig utvecklingspunkt.

I en genomsnittlig belysningsförnyelse levererad av Greenled minskas en byggnads koldioxidutsläpp med tio- till hundratals ton per år.

Hur säkerställer man energieffektiv kontorsbelysning?

 • Investera i en helt förnyad belysningslösning med rätt belysningsdesign. Att bara göra ett 1:1-byte av armaturer utan att tänka om ger dig inte modern kontorsbelysnings alla fördelar.
 • Välj en miljövänlig belysningsteknik som använder så lite energi som möjligt. Idag är LED-lampor det tydliga valet eftersom de sparar en avsevärd mängd energi jämfört med mer traditionella ljuskällor. Det finns dock skillnader mellan LED-lampor, så se till att du väljer kvalitetsarmaturer.
 •  Investera i smart belysningsstyrning. Användning av energibesparingsmetoder som dagsljuskompensation och närvarokontroll i en kontorsmiljö ökar besparingarna avsevärt, förlänger armaturernas livslängd och förbättrar komforten för medarbetarna.

Byggbranschen har en viktig roll i att minska den allmänna energianvändningen i byggnader, särskilt i nya byggprojekt. Idag har miljöaspekterna en stor inverkan på hur byggnader designas, tillverkas och underhålls. Det här visas även i användningen av gröna byggnadscertifikat och globala hållbarhetsbedömningsmetoder som LEED– och BREEAM-systemen. Med ackrediteringarna är det enklare för investerare, tjänstemän och hyresgäster att utvärdera och jämföra energieffektivitet för olika kontorsbyggnader.

Ekologiska överväganden för kontorsbelysning

 • Vad är armaturernas ljuseffektivitet?
 • Hur mycket energi förbrukar armaturerna?
 • Vad är armaturernas förväntade livslängd?
 • Är armaturernas material hållbara och återvinningsbara?
 • Var har armaturerna tillverkats?
 • Har armaturerna tillverkats på ett hållbart sätt?
 • Används belysningskontroll för att minska den allmänna energiförbrukningen på kontoret?

 

3.    Data: Värdefull kontorsbelysning

Företag som äger eller förvaltar fastigheter letar alltid efter sätt att se till att deras byggnader är energieffektiva. Men förutom energibesparingar tillhandahåller smart kontorsbelysning även värdefull information för fastighetsförvaltare. Belysning finns i alla delar av en byggnad, vilket gör den till ett utmärkt medium för att samla in data och överföra data till andra system.

Ta till exempel användningsnivåer. Med rörelsedetektorer kan armaturerna upptäcka exakt vilka delar av byggnaden som används, när de används och hur ofta de används. Sådan information kan användas på många olika sätt inom fastighetsförvaltningen, till exempel för att planera om eller optimera lokaler på ett annat sätt eller för att fördela resurser som städning eller andra underhållstjänster på ett smartare sätt.

Belysning finns överallt i våra byggnader, i varje utrymme och i varje rum. Belysning är därför ett utmärkt medium för att samla in och överföra data för olika syften.

Belysning kan ge massor av värdefull information, men den här informationen används inte så ofta. Det vanligaste är att belysningsstyrningssystem är integrerade i fastighetsförvaltningssystem (BMS) för att utväxla viktig information och hjälpa till att styra och optimera de olika funktionerna i en byggnad, oavsett om det är belysning, luftkonditionering eller uppvärmning.

Med IoT-plattformar och integrerade sensorer är möjligheterna för smart belysning inspirerande. Med systemsupport kan armaturerna exempelvis känna av luftkvaliteten eller temperaturen i rummen och optimera byggnadsautomatisering efter det. På så sätt kan fastighetsägarna även öka värdet för sina fastigheter och förbättra hyresgästernas välbefinnande och komfort.

Den information som erbjuds från smarta belysningsstyrningssystem är även en värdefull tillgång när det gäller rapportering. Med avancerad rapportering kan fastighetsförvaltare bland annat presentera exakt energiförbrukning och energibesparingar för belysningslösningen, uppdelat mellan olika energibesparingsstrategier.

Köparens ambitioner definierar tjänsten

Beroende på köparen och köparens ambitioner finns det olika sätt att köpa moderna kontorsbelysningslösningar.

Köparen kan välja att investera i belysningslösningen eller att istället hyra eller leasa den från belysningsleverantören. Lösningen kan köpas som en nyckelfärdig tjänst som innehåller allt från design till installation, eller med olika aktörer som tar hand om varje del i processen. När det gäller underhåll kan köparen även välja att antingen underhålla belysningslösningen själv eller istället köpa det som en tjänst.

Under senare år har konceptet Belysning som en tjänst (LaaS, Lighting as a Service) uppmärksammats av företags- och fastighetsägare. Inte att undra på det, när det ger så många fördelar för köparen.

GreenCare är en servicemodell där Greenled är ansvarig för belysningslösningen även efter installation, och garanterar ett funktionellt belysningssystem under hela avtalsperioden. Kunden betalar endast en månadsavgift för en helt problemfri belysningslösning med en garanterad servicenivå.

”Greenled erbjöd oss en tjänst där informationssäkerhetsnivån var övertygande. Fjärrstyrningsanslutningen av tjänsten är helt säker och obunden, och vi begränsar licenserna med både lösenord och fysiska nycklar. Hela tjänsten är välkontrollerad och kontrollen för belysningsstyrningen stannar hos oss.”

Antti Kuronen, elektrisk rådgivare, Senatfastigheter

Belysning är utan tvekan ett av de viktigaste elementen på ett kontor och det påverkar i stor utsträckning medarbetarnas välbefinnande, våra byggnaders koldioxidavtryck samt fastighetsförvaltningen. Samtidigt har köparen flera olika alternativ att välja mellan, från att investera till att köpa belysningslösningen som en problemfri tjänst utan att något kapital behövs först. Med det sagt är det nu verkligen dags att titta upp och fråga dig själv om du har gett kontorsbelysningen tillräckligt med uppmärksamhet.