Anpassning är nyckeln till modern gatubelysning

februari 26, 2019

Anpassning är nyckeln till modern gatubelysning

Utifrån kan två gatlyktor se identiska ut. Armaturerna kan dock ha stora skillnader som inte är uppenbara om du inte är ett belysningsproffs.

Det finns hundratals och åter hundratals sätt att anpassa gatubelysning och den anpassningen gör stor skillnad för ett gatubelysningsprojekts framgång. För dem som är inblandade i beslutsfattandet är det en kamp mellan avancerad teknik, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. I vilken utsträckning är anpassning rimlig? Leder det till orimliga kostnader eller försenade leveranstider? På vilka sätt bör anpassning ske? Vilka är fördelarna?

I den här artikeln tar vi upp de vanligaste sätten att anpassa gatubelysning och fördelarna med att använda dessa strategier. När du har läst den här artikeln kommer du att förstå varför anpassning är en nödvändighet för modernisering av gatubelysning.

Varför är anpassning viktigt för gatubelysning?

Oavsett om det är en motorväg eller i ett bostadsområde har varje gata sitt unika särdrag. Det finns alltid skillnader i exempelvis mängd och typ av trafik, vägbredd, avstånd mellan stolpar och stolphöjd. Det här är precis det som anpassning handlar om: genom att anpassa armaturfunktioner, optik och ljus optimeras armaturerna för att passa miljön och kundbehoven på bästa möjliga sätt.

För några år sedan räckte det att gatubelysningen uppfyllde sin primära uppgift att lysa upp mörka vägar så effektivt som möjligt. Idag vill man dock att gatubelysningen ska göra mer än så. Gatubelysning är inte bara belysning, eftersom den spelar en viktig roll i tänket kring smarta städer, framtidsstrategier och anpassning av IoT-tekniker i städer och kommuner.

Från en köpares synvinkel har anpassning tre stora fördelar. För det första innebär anpassning att armaturen anpassar sig till miljön, vilket ger bättre belysning och säkrare gator. För det andra bidrar anpassad belysningsstyrning till att spara mer energi, förlänga armaturernas livslängd och automatisera belysningsunderhåll. För det tredje förbättrar anpassning av gatubelysning städers och kommuners beredskap för framtida tekniker.

4 sätt att anpassa

1.       Ljuseffekten

En armaturs ljuseffekt påverkas både av antalet LED-lampor och LED-lampornas drivström. Med olika kombinationer av dessa två kan belysningstillverkare erbjuda flera olika armaturkonfigurationer som passar gator med olika belysningsklasser.

Genom att öka LED-drivströmmen skapar samma antal LED-lampor mer lumen. Det här är ett billigt sätt att öka ljuseffekten, men det påverkar alltid armaturernas livslängd. I alla gatubelysningsprojekt är det viktigt att förstå de specifika kundkraven och motiven: Vilka faktorer värderar kunden högst och vad kan vi göra för att anpassa vår lösning för kunden?

LED-drivare är programmerade att styra ström till LED-lampan. Den här metoden används för att kompensera för ett naturligt fenomen hos LED-lampor som kallas lumenförsämring, som är det ljusflöde som förloras över tid. Med CLO (Constant Light Output) hålls lumen på samma nivå under hela armaturens användningsperiod. På så sätt kommer belysningsnivån för en gata inte att minska över tid. I praktiken strömsätts armaturen mer i slutet av livscykeln för att behålla ljusflödet konstant under hela användningstiden.

Gatubelysningsklasserna är ett viktigt verktyg för regioner, städer och samhällen för att säkerställa tillräcklig belysning och säkerhet för de som använder gatan. Men bara watt och lumen säger inte allt om hur gatubelysningen presterar. Det som betyder mest är hur bra ljuset distribueras.

2.      Optik

I korthet avgör armaturoptiken hur ljuset distribueras. Optiska val baseras på mycket exakta beräkningar som fastställer den optimala ljusdistributionen med en given inställning. Det finns ett otal olika alternativa ljusdistributioner och att välja rätt är en knepig uppgift. Med rätt val av optik är det tillräckligt med ljus över vägen och längs vägen, medan både bländning och ljusförorening minimeras.

Två vanliga ljusdistributioner i gatubelysning

Bild: Två vanliga ljusdistributioner i gatubelysning. Jämfört med ljusdistributionen överst är den nedersta ljusdistributionen designad för gator med längre stolpavstånd. Den lyser upp längre längs vägen (röd polarkurva), så att det inte finns några mörka områden mellan stolparna.

Med olika optikval passar samma armatur för olika gatubelysningsklasser. Dessutom kan samma armatur optimeras för flera olika syften, som gatubelysning, belysning av övergångsställen eller för att belysa parker, t.ex.

Optisk styrning används även på kreativa sätt för anpassade belysningslösningar. Ljusdistributioner kombineras ibland eller används till exempel för att belysa två gator med endast en lyktstolpe. Det här har gjorts i fall där trottoaren bakom stolpen måste lysas upp med samma stolpe som huvudgatan. Vissa av linserna i armaturen har vridits för att lysa bakåt.

3.      Smart belysningsstyrning

Tack vare smart belysningsstyrning har städer och kommuner kunnat göra stora energibesparingar och behoven av belysningsunderhåll har minskat. Förutom den traditionella på/av-metoden finns det olika sätt att anpassa hur gatubelysning lyser upp, dämpar, slås på och slås av, från styra armaturgrupper hela vägen till armaturbaserad smart styrning.

Video: Staden Tartu i Estland har investerat i smart gatubelysning som reagerar på en annalkande fotgängare genom att öka ljusnivåerna vid övergångsstället. Dessa Sirius-armaturer är anpassade med den IoT-baserade Lumoflex-tekniken.

Gatubelysning genomgår för tillfället ett större skifte i samband med det allt vanligare konceptet för smarta städer och interoperabiliteten mellan olika system. Smart belysningsstyrning handlar inte längre bara om belysningsstyrning, utan även om att ansluta till andra system och anpassa till framtida behov.

Diskussionerna om IoT-tillämpningar och visionerna om smarta städer är mycket inspirerande och ibland även futuristiska. Det finns några verkliga exempel att titta på, men många av städerna och kommunerna är bara i början av framtidsplaneringen. För att göra det hela mer utmanande har gatubelysningsbranschen kämpat med att hitta en gemensam standard för IoT-sensorer i gatubelysning. Idag används både Zhaga- och NEMA-socklar som bas för IoT-teknik.

Så hur förbereder du dig för framtiden, när framtiden är oviss? Det bästa rådet kanske är att välja den typ av gatubelysning som går att anpassa ytterligare och som inte begränsar dig från att gå längre.

Även om framtiden till viss del är oviss, är smart stad-kompatibilitet redan en viktig funktion i gatubelysning.

Greenled lanserar en ny, mångsidig och framtidssäkrad gatubelysning våren 2019.

Bild: Greenled lanserar en ny, mångsidig och framtidssäkrad gatubelysning våren 2019. Med alla ström- och ljusdistributionsalternativ kombinerade har armaturen en bra bit över en miljon möjliga konfigurationer för att uppfylla behoven för alla gatubelysningsprojekt. Armaturen går att anpassa till framtida smart stad-behov, eftersom den kan utrustas med Zhaga- och NEMA-socklar.

4.      Design

Till skillnad från belysning av monument och sevärdheter, anses gatubelysning sällan vara något som skapar ett unikt eller särskilt distinkt utseende för ett område. Istället uppmanar gatubelysning oftast till rena och sammanhängande utseenden med en silhuett som är trevlig att se på.

Anpassningen av gatubelysning är därför mer subtil, men fortfarande ganska vanlig. Som exempel kan färgtonen i armaturkroppen anpassas genom att välja någon av RAL-färgerna.

Anpassning av gatubelysningen handlar helt och hållet om balans

Som vi kan se är anpassning en nödvändig del av modernisering av gatubelysning. Anpassning av gatubelysning förbättrar säkerheten för väganvändare, möter behoven för enskilda gatubelysningsprojekt och förbättrar dessutom städers och kommuners beredskap för att använda framtida tekniker.

Man skulle kunna tro att anpassning är väldigt dyrt eller att det i slutändan leder till förseningar i leveranstid. Så kan vara fallet om inte belysningslösningsleverantören kan anpassa sig efter kundbehoven.

Anpassningen handlar i slutänden helt och hållet om att hitta rätt balans. Anpassning bidrar till att hitta den optimala lösningen, men kostnadseffektivitet och leveranstider är också viktiga faktorer. Anpassning lönar sig alltid, men rätt balans beror på varje projekt.

Greenleds gatubelysning tillverkas i företagets egen fabrik i Kempele, Finland.

Bild: Greenleds gatubelysning tillverkas i företagets egen fabrik i Kempele, Finland. Tack vara egen produktion och produktutveckling kan Greenled reagera på och anpassa sig efter kundens behov.