Greenled fortsatte att växa kraftigt

april 25, 2018

Greenled fortsatte att växa kraftigt

Greenled Oy har publicerat sin resultaträkning för 2017. Bolagets kraftiga tillväxt under de senaste åren fortsatte. Omsättningen förbättrades med nästan 30 procent jämfört med året innan och överskred nu 18 miljoner euro. Rörelsevinsten steg till 858 tusen euro.

Verkställande direktör Pertti Tahvanainen säger att affärsvinsten hade kunnat vara bättre, men bolagets investeringar i kvalitet och internationell tillväxt försvagade resultatet en aning. ”Tillväxt kräver alltid satsningar”, konstaterar Tahvanainen. ”I år väntar vi oss en kraftig tillväxt i Sverige där vi redan har hittar flera betydande kunder. Vi kommer att utvidga vår verksamhet även till de övriga nordiska länderna under kommande år.”

När det gäller inomhusbelysning har Greenled koncentrerat sig på att leverera sina kunder övergripande, smarta belysningslösningar som ger kundernas affärsverksamhet konkret tilläggsvärde – till exempel ökad säkerhet i arbetet och arbetseffektivitet, trivsel och energibesparingar som i bästa fall uppgår till rentav 90 % jämfört med den traditionella belysningen.

Tahvanainen berättar att utvecklingstrenden vid inköp av belysning är att beställa belysningssystem med styrning som en nyckelfärdig tjänst, vilket är Greenleds kärnkompetens. ”Vi vill göra saker och ting så enkla för kunden som möjligt, erbjuda dem en överlägsen kundupplevelse och förutsättningar för ett hållbart samarbete” summerar Tahvanainen.

Greenleds kundkrets består av företag och offentliga aktörer inom olika branscher. I fjol växte handeln kraftigast.