Greenled Oy utsågs till en av de bästa arbetsplatserna i Finland

februari 16, 2018

Greenled Oy utsågs till en av de bästa arbetsplatserna i Finland

Det kraftigt växande företaget Greenled Oy har listats till Finlands 24 bästa arbetsplats i serien mellanstora företag i undersökningen Great Place to Work 2018. I undersökningen mäts personalens erfarenhet av arbetsplatsen och dess förtroende för organisationens ledning.

Greenled  har ökat sin omsättning kraftigt de senaste fyra åren, och 2017 uppgick omsättningen redan till över 18 miljoner euro. I framtiden kommer man att söka kraftig tillväxt på den internationella marknaden.

I fokus av  tillväxtstrategin står personalen och dess välmående. Vi på Greenled tror att grunden för ett företags verkliga konkurrenskraft finns i huset – bland arbetstagarna och deras passion, iver, interna motivation och engagemang.

I enlighet med våra värden ger vi våra arbetstagare frihet och ansvar att utveckla sitt eget arbete i takt med företagets tillväxt. Vi litar på våra arbetstagare och värdesätter dem som människor och som arbetstagare. Våra arbetstagare upplever också att de utför arbete som har en ekologisk betydelse för vårt samhälle. Vi tror starkt på att vår personals välmående står i direkt förhållande med kvaliteten på den kundupplevelse som vi producerar och därigenom med vårt företags framgång.