Greenled utvecklade tillsammans med Senatfastigheterna en nytt sätt att köpa belysning på

april 5, 2018

Greenled utvecklade tillsammans med Senatfastigheterna en nytt sätt att köpa belysning på

Anskaffningsmodellen Valoa palveluna omfattar planering, installering och underhåll mot en månadsavgift

Senatfastigheterna, som har hand om den finska statens omfattande fastighetsegendom, har tagit fram ett nytt sätt att köpa belysning på. Modellen har utarbetats i samarbete med Greenled Oy som levererar smarta övergripande belysningssystem. Med anskaffningsmodellen köps först belysning till Valteriskolan i Helsingfors, men avsikten är att modellen ska utvidgas till att också omfatta husteknik när den först har provats i praktiken. Senatfastigheterna valde just Greenled till sin utvecklingspartner, eftersom bolaget har tidigare erfarenhet av motsvarande handlingsmodell. I utvecklingsarbetet ingick inte ekonomiska bindningar i någondera riktning.

”Vi hade fått respons av våra egna beställare om att vi alltid köpte det billigaste. Vi ville ändra på det här. Därför utarbetade vi en modell som tvingar leverantören att producera bästa möjliga kvalitet för oss”, berättar husteknikexperten Antti Kuronen vid Senatfastigheterna. ”Vi köper inte bara installerad armatur, utan i köpet ingår också mycket intelligens, det vill säga fortgående övervakning av belysningen och underhåll av verksamheten”, fortsätter Kuronen.

En förhållandetjänst till månadspris innebär att Senatsfastigheterna i fortsättningen begär offerter utgående från ett dokument som omfattar en sida och i vilket de önskade förhållandena beskrivs – belysningsmängden, kvaliteten och avtalets längd. Belysningsleverantören uppger i sin offert två pris: engångspriset för anskaffningen av systemet och månadspriset för avtalsperioden, t.ex. för sju år.

Greenleds utvecklingschef Vesa Vähänen är nöjd. ”Vi hos Greenled vill föra koncepten kring en smart fastighet så långt som teknologin tillåter just nu. Det var mycket givande att få planera ibruktagande av en modern felrapportering för Senaten och att få fundera på användarnas rapportering av förhållandeuppgifter, t.ex. närvarouppgifter, uppgifter om belysningsmängden eller rentav uppgifter om koldioxid. Senatfastigheterna är en föregångare med utmärkt förståelse för långsiktig fastighetsutveckling och partnerskap”, konstaterar Vähänen.