Perfekt gatubelysning? Ställ dig dessa 4 frågor

augusti 16, 2018

Perfekt gatubelysning? Ställ dig dessa 4 frågor

I dag utgör LED-teknologi ett närapå självklart val för den som köper in gatubelysning för allmänna områden. Att hitta den perfekta gatubelysningen kan däremot vara utmanande.

Var ligger utmaningen?

Innan LED-teknologin dök upp kunde entreprenörer och designers ha 3-5 alternativ att välja mellan. Nu finns det miljoner av valmöjligheter och antalet stiger stadigt när leverantörer och teknologi utvecklas.

Samtidigt ligger en stor del av utebelysningen på allmänna platser, och granskas därför utifrån säkerhets-, hållbarhets- och miljöperspektiv.

Varje inköpare av LED-gatubelysning önskar finna en energisparande, hållbar lösning, som bidrar till säkerhet och ökad dragningskraft i omgivningen.

Fastän varje projekt är unikt, har de också något gemensamt. Vad bör en inköpare av LED-gatubelysning bör tänka på?

Hur fastställer jag den rätta ljusstyrkan för gatan?

Utebelysning används på väldigt olikartade platser, såsom gårdsgångar, fasader, parker, cykelvägar för lätt trafik och motorvägar. Med utgångspunkt av behovet kan belysningen användas för att markera vissa funktioner, styra användningen av området och förbättra säkerheten eller framhäva områdets karaktär.

Vid en behovsanalys för gatubelysning är det viktigt att beakta mängden trafik och typ av trafik.

På allmänna gator avgör trafikmängd och -typ vilken belysningsklass gatan tillhör. Kommuner och städer avgör dessa belysningsklasser själva, baserat på designdirektiv för gatubelysning.

I Norden finns gemensamma nordiska direktiv för gatubelysning, där det ingår specifika anvisningar för varje land. I praktiken avgör belysningsklassen (på en skala från 1 till 6) hur stark belysning som behövs och hur jämnt ljuset bör vara. Ju högre klass, desto större krav på belysningen. Vägar i Centrum av livliga städer klassas som 1-2 och lugna gator ligger kring 5-6.

According to a report by the University of Manchester Institute of Science and Technology low illumination is a major contributory factor in the night-time fatality rate.

Bild: En undersökning gjord på Manchester universitet visar att svag belysning utgör en avgörande faktor i allvarliga kollisioner nattetid. (Murray et al. ‘Road Traffic Accidents: The Impact of Lighting’, The Lighting Journal, 63:42-46).

Lönar det sig att skräddarsy belysning för varje gata?

När belysningsklassen är klarlagd är det dags att tänka på gatans specifika egenskaper. Gator skiljer sig från varandra bland annat beroende på bredd, stolpavstånd och –höjd. För att varje gata ska förses med belysning av hög kvalitet, lönar det sig att skräddarsy belysningen. Det innebär att belysningens styrka och/eller optik, anpassas.

Skräddarsydd belysning handlar om balans. I slutändan är det viktigaste att lyssna på kundens behov och finna den rätta balansen mellan olika faktorer.

Vilka egenskaper hos belysningen bör jag fästa extra störst vikt vid?

När det kommer till utebelysning är det viktigt att den är slitstark. Utebelysning utsätts konstant för tuffa förhållanden, inklusive hetta, kyla och fukt. Utöver naturliga faktorer bör även vandalism tas i beaktning.

Den överlägset viktigaste faktorn som påverkar LED-armaturens livslängd är värmekontroll.  Med andra ord förlängs LED-armaturers livslängd avsevärt om de hålls svala. Därför är det viktigt att försäkra sig om att armaturen (och annan inkopplad apparatur) är välplanerad och väl utförd, samt undvika att kompromissa för att få ner priset.

Vid sidan av temperaturhantering bör du försäkra dig om att gatubelysningen du väljer har följande egenskaper:

  • Återvinningsbara, testade material
  • Stort spänningsomfång
  • Mångsidiga optiklösningar
  • Utbytbara komponenter
  • Tillräckligt hög IP & IK-klass
  • Lång garantitid
  • Smart City-kompatibel

Hur förbereder jag mig för framtiden?

Städer utvecklas i rask takt världen över och det talas allt oftare om smarta städer. För den som köper in gatubelysning blir det all mer relevant att veta hur belysningen passar ihop med andra system och applikationer.

Än så länge återstår det ännu att skapa harmonisering, standardisering och Smart City-förenlighet i belysningsvärlden. Som inköpare av gatubelysning kan du trots allt redan nu försäkra dig om att belysningen du väljer enkelt kan adapteras för framtida behov.

Kan armaturerna kopplas samman med annan apparatur? Känner leverantören till den senaste teknologin? I en snabbt föränderlig värld behöver du en samarbetspartner som har den senaste informationen och förmågan att smidigt reagera på nya behov.