Vad är smart belysning och hur berör det ditt företag?

augusti 8, 2018

Vad är smart belysning och hur berör det ditt företag?

En smart belysningslösning – det låter rätt fiffigt, inte sant? Men vad betyder det egentligen?

Efter att ha läst denna artikel kommer du att förstå vad en smart belysningslösning innebär och hur det hänger ihop med din affärsverksamhet. Du kommer att förstå fördelarna med smarta belysningslösningar och olika alternativ för belysningsstyrning.

I slutet av artikeln ger vi dig en topp 5-lista över vad du bör beakta när du väljer en teknisk lösning för belysningskontroll.

Smarta belysningslösningar – vad innebär det?

När vi talar om smarta belysningslösningar syftar vi på mer än bara armaturer. Energieffektiva LED-armaturer är kärnan men de utgör bara en del av en smart lösning.

En smart belysningslösning består av armaturer, belysningsdesign och belysningsstyrningsteknik. Tillsammans skapar de en smart lösning som gör att du kan använda belysning där och när det behövs, vilket resulterar i betydande energiinbesparingar och en lång rad andra fördelar.

Hursomhelst är ingen lösning smart om den inte passar. Vi lägger därför vikt vid att välja rätt sorts armaturer, rätt belysningsplanering och rätt styrningsteknik för varje enskilt behov.

Fördelar med smart belysning

Om din nuvarande belysning baserar på gammal teknik, som lysrör och högtrycksnatriumbelysning, kan du högst troligen skapa betydande energibesparingar bara genom att byta till LED-teknologi.

Genom att enbart ersätta den gamla belysningen med LED-armaturer får du hursomhelst bara tillgång till en del av alla potentiella fördelar. Kombinerad med rätt belysningsdesign, rätt optik och passande styrteknik är fördelarna långt större.

Maximerad försäljning och förbättrade kundupplevelser

I detaljhandeln spelar belysningen en enormt stor roll för kundupplevelsen och köpbeslut. Här kan du läsa om hur ett varuhus rejält kunde minska antalet returer genom att byta till LED-belysning.

Med hjälp av smarta belysningslösningar kan du locka kunder till din butik, lyfta fram vissa produkter, inspirera till inköp och skapa en speciell stämning. Belysningen kan optimeras och justeras för stundens behov – om butiken är öppen, om den städas eller om produkter placeras ut. Många av våra kunder optimerar belysningen utgående från försäljningstoppar och säsonger.

Picture of three different choices of lighting in one aisle. Example of retail lighting.

Foto: Tre olika val av belysning i en butikskorridor. Till vänster har designern använt Batwing-optik för att styra ljuset mot den vertikala ytan av produkterna på hyllorna. Uppe till höger har smal optik använts för att effektivt lysa upp korridoren. Nere till höger har en bred belysningsfördelning använts för att jämnt lysa upp både korridoren och hyllorna.

Bättre arbetssäkerhet, effektivitet och trivsel

Många studier som fokuserar på industriella arbetsmiljöer visar att belysning har stor effekt på både arbetssäkerhet och produktivitet. Genom att höja belysningsnivåerna med 200 lux kan produktiviteten i en industriell miljö höjas med upp till 6 %, misstag minskas med 8 % och arbetsolyckor reduceras med 14 %.

Fördelarna med högkvalitativ belysning är ändå inte begränsade enbart till en industrikontext. Mänskocentrerad belysning är för tillfället ett av de mest populära temata inom belysningsvärlden och många tror att det är en avgörande faktor i att skapa trivsel på arbetsplatser.

Syftet med mänskocentrerad belysning är att skapa belysning som efterapar den naturliga dygnsrytmen, med ljus som dynamiskt lever – som dagsljus. När den är som bäst kan belysningen reagera på individuella förändringar i hormonnivåer och stöda arbetseffektiviteten och trivseln för varje enskild arbetstagare.

Maximera livscykeln för armaturer

Jämfört med traditionell belysning ger LED-armaturer ifrån sig väldigt lite värme. Förändringar i temperaturen har hursomhelst stor inverkan på armaturens livslängd. En ökning på +10°C grader förkortar armaturens livslängd med hälften.

Så hur kan du reglera värmen? Inledningsvis är det viktigt att välja LED-armaturer av hög kvalitet, där varje komponent är vald och testad med omsorg. ”Kedjan är bara så stark som sin svagaste länk”-uttrycket passar väl in på LED-armaturer.

Utöver högkvalitativa armaturer och komponenter, är det bästa sättet att kontrollera värmeutsöndring och maximera armaturens livslängd genom att försäkra dig om att armaturen är påslagen endast när den behövs. Smart belysningsstyrning hjälper dig med detta.

Skräddarsydd belysning

Smart belysningsplanering och noggrant utvald optik utgör en viktig del vid val av belysning. Istället för att köpa bulkprodukter kan det lönas att låta skräddarsy dina belysningslösningar.

Låt oss ta gatubelysning som exempel. Föreställ dig en huvudgata med en trottoar på sidan om. Vid valet av armaturer för huvudgatan måste många faktorer beaktas, som gatuprofil, lyktstolparnas höjd och -avstånd.

Trottoaren är en annan historia. Vid sidan av huvudgatan vill du att fotgängarna ska känna sig trygga. Men behöver du alltid två separata stolpar? I dessa situationer har vi ofta använt så kallad omvänd optik, där vi kan lysa upp både huvudgatan och trottoaren med en och samma lyktstolpe. Smart eller hur?

Maximerad energibesparing

Som tidigare nämndes kan du skapa avgörande energibesparingar endast genom att byta till LED-teknologi. Genom att kombinera den med smart belysningsstyrning är fördelarna ännu mycket större.

Här är exempel på energibesparingsstrategier som kan förverkligas med smart belysningsstyrning:

  • Tidsstyrning
  • Identifiering av dagsljus
  • Rörelseidentifiering
  • Uppgiftsrelaterad styrning
  • Personlig styrning
  • Kompensering av energiförbrukning

Från fall till fall kan ovanstående strategier skapa upp till 10-50 % tilläggsbesparing i energiförbrukningen vid ett byte till energieffektiv LED-belysning.

The benefits of smart lighting solutions

Bild: Energibesparing utgör en viktig del av fördelarna med LED-belysning men är bara en av många förmåner.

Om det så handlar om en butik, en idrottsarena, en industrihall eller ett kontor, är det definitivt värt att överväga en smart belysningslösning. Men hur kan man veta vilken styrningskontroll som passar bäst för olika behov? Låt oss ta en titt på det.

Styrningstekniker för belysning

Belysningskontroll kan delas in i tre huvudgrupper: stand alone-lösningar, router-lösningar och styrningssystem för belysning.

För att få en idé om spännvidden – tänk på en hög byggnad. Om du vill styra belysningen endast i ett kontorsutrymme är en stand alone-lösning troligen det bästa alternativet. Om du däremot ska styra hela våningen, som har olika slags utrymmen, vill du troligen välja en router-lösning. Om du däremot ska styra hela byggnadens belysning (eller flera byggnader), är det bättre att välja ett styrningssystem.

Stand alone-lösningar

Stand alone-lösningar är ett toppen alternativ för den som vill ta i bruk ny LED-belysning enkelt utan programmeringsbehov, genom att använda existerande sladdar och strömbrytare. I dessa fall talar vi om en till maximalt 100 belysningspunkter.

Stand alone-lösningar är smarta LED-armaturer som alla fungerar som individuella enheter och justerar automatiskt ljusstyrkan baserat på rörelser och dagsljus. Via sensorer kan ett specifikt antal armaturer också styras som en grupp. Som exempel kan du kolla in Greenleds Alfa produktfamilj med armaturer som passar perfekt i kontorsutrymmen.

Router-lösningar

Om du har kring 100 till 250 belysningspunkter vill du troligen välja en router-lösning.

En router-lösning gör att du kan skapa grupper av armaturer som följer en speciell styrning. Beroende på fastigheten och dess funktion, kan dess grupper kontrolleras med olika sensorer och knappar. Varje enskild armatur kan också styras enligt syfte och behov. Router-lösningar möjliggör en mängd olika styrningsmetoder och kan lätt utökas.

Tillverkare av belysningsstyrning har utvecklat en Bluetooth-teknik som möjliggör styrning från en smarttelefon. Detta kan vara ett bra alternativ för någon som enkelt önskar styra belysningen i flera olika kontorsutrymmen på ort och ställe.

Belysningsstyrningssystem

Om du styr mer än 250 belysningspunkter kan det vara klokt att överväga ett styrningssystem för belysningen. Ett separat system som möjliggör styrning på distans och omfattande rapportering kan ge dig både inbesparingar och flexibilitet.

Den största skillnaden jämfört med stand alone-lösningar är förmågan att kontrollera enskilda armaturer, grupper av belysning eller belysningen i flera olika fastigheter med en enda apparat. Centraliserad belysningskontroll möjliggör flera olika styrningsmetoder och ger omfattande rapporter om energiförbrukning och eventuellt behov av service. Centraliserad styrningsapparatur anger tydligt användningsgraden i olika fastigheter och ger också ett gränssnitt för automatisering.

Nuförtiden utvecklar tillverkare av belysningsstyrning trådlösa styrningssystem med ny teknologi som ZigBee och BLE. När ny teknik introduceras i belysningsvärlden uppstår uppmaningar med standardiserings- och  kompatibilitetsfrågor med olika system. Vårt bästa tips är att fokusera på användbarhet, funktionalitet och pålitlighet. Välj också en sådan leverantör som har både kunskap och vilja att anpassa sig och hålla sig uppdaterad med den nyaste tekniken

[Checklista] Topp 5-faktorer att beakta vid val av teknik för belysningskontroll

Topp 5 faktorer att beakta när du väljer ett belysningskontrollsystem