Vad består bra företagskultur av och hur den bidrar till framgång

februari 8, 2019

Vad består bra företagskultur av och hur den bidrar till framgång

Vad består en bra företagskultur av? Socker och kryddor? Eller viftande hundsvansar? Låter för enkelt för att vara sant. I verkligheten är företagskultur en lyckad blandning av olika människor, affärsmodeller, ledningsrutiner, seder och vanor, värden och ursprungsberättelser.

Företagskultur ändras över tid. Den anpassar sig till företagets strategi och utvecklas med medarbetarna. Företagsvärden och affärsstrategier utgör basen för en stark kultur och det är även viktigt att företagets vision och mål lyfts fram varje dag i praktiken. Varför finns vår organisation?

Hur kan vi ha en positiv inverkan på vår företagskultur? När man skapar en bra företagskultur är inget lika viktigt som en ledning som förstår dess betydelse. Enligt studier förbättrar en bra företagskultur verksamhetsresultatet och bidrar till att skapa en mer effektiv, innovativ arbetsmiljö. Enbart detta skulle vara nog för att motivera företagsledningen att investera i en sund företagskultur.

Greenled försöker hela tiden förbättra och stärka sin företagskultur. Varje åsikt spelar roll och vi diskuterar viktiga ämnen tillsammans i olika grupper. Våra värden belyser kundorientering, ansvar och expertkunskaper. Det är inte bara tomma ord för oss: vi tror verkligen på våra värden och prioriterar att lyfta fram dem i vårt vardagliga arbete. Vi vill hjälpa våra kunder att leva bättre. Inte från företag till företag utan mer från människa till människa. Tiina, som arbetar vid monteringsbandet, sammanfattar Greenled-kulturen bra. Hon säger att Greenled har en bra stämning och en praktisk syn på saker och ting:

”Greenled värdesätter varje medarbetare. Alla är lika värda, alla är viktiga.”

Finland rankat först i The Good Country Index. The Good Country Index mäter 153 länder avseende deras totala inverkan på planeten och vad de gör för att bidra till mänsklighetens allmänna bästa. Hittills har Greenled hjälpt sina kunder att spara energi i en volym som är jämförbar med 170,2 miljoner kilo koldioxid. Det är lika mycket som 23,45 % av den årliga produktionen i kärnkraftverket i Loviisa eller 28 364 resor runt jorden i en bil. Vi är stolta över att kunna säga att vårt arbete spelar roll – bokstavligen.

Sammanlagda energibesparingar från de belysningslösningar som Greenled levererat 2011-2020

Redan från början har vårt företag lockat till sig människor som personligen värdesätter miljön och hållbar utveckling. Varje år blir vi bättre på att hitta lösningar på våra kunders problem. Vi lär oss att lyssna och förstå deras problem bättre. Hållbar utveckling är vår kärnprincip under vår produktdesign, tillverkning och installation.

Varje Greenled-medarbetare är unik på något sätt. Så vad menas med att vara unik? Det betyder att dela våra värderingar: kundorientering, ansvar och expertkunskaper. Det betyder inspiration, passion, motivation och en vilja att utvecklas, positivitet och humor tillsammans med en vilja att lyckas, allt i en helt rätt mix. Vi kommunicerar öppet och kommer bra överens med varandra. Vi vill genuint att Greenled ska vara en fantastisk plats att arbeta på och det enda sättet att skapa det är att arbeta tillsammans. Alla ska tillåtas vara sig själva. Humor och teamkänsla är våra största styrkor. Vi tror bestämt på att positivitet skapar positivitet. Jag tror att vi alla är lite fångade av Greenled-andan!

Det finns många sätt att visa hur viktiga våra medarbetare är för oss. Alla här har en viktig del i Greenleds framgångssaga. Vi litar på att alla våra medarbetare gör sitt bästa för att nå det gemensamma målet. För att vara fri på riktigt måste varje individ arbeta mot ett mål.

Every employee has an important part in Greenled’s success story

  • Tillsammans med unika styrkor.
  • Uppskattning och respekt.
  • Ta hand om dig själv och ditt team.
  • Ta ansvar och ha det kundfokuserade målet i åtanke.
  • Våga prata och lyssna.

För att skapa en starkare företagskultur valde vi att samarbeta med organisationen Great Place to Work för tre år sedan. Great Place to Work har hjälpt oss att skapa en framgångsrik företagskultur. I vårt företag går utveckling hand i hand med vardagsprocesser och vi försöker hela tiden förbättra våra strategier och metoder.

Tack vare Great Place to Work har vi lärt oss att uppmärksamma rätt detaljer, vilket har gjort att vi i hög grad har förbättrat vårt företag och våra processer. Resultatet är att vi arbetar tillsammans för att genomföra bättre affärer, skapa bättre jobb och bygga ett bättre samhälle. En bra arbetsplats har mindre frånvaro, lägre personalomsättning, fler jobbsökande och bättre kundtillfredsställelse. Det känns bra att få erkännande för det fantastiska utvecklingsarbete vi gjort.

Greenled rankades som 11 på Great Place to Work Finland 2019-galan

Igår på Great Place to Work Finland 2019-galan var det ett sant nöje att höra att vi rankades som 11. Det är tydligt att vi rör oss i rätt riktning och att alla 120 medlemmar i Greenled-familjen i Kempele, Vanda, Tammerfors och Trollhättan gillar att arbeta hos oss. Tillsammans kan vi få vår dröm att slå in: Greenled för alla. Du är viktigt på vår väg mot toppen: Tack!

Med lysande hälsningar,

Jaana Laitala, HR-koordinator, Greenled