Vega L: Lösningen för nordisk gatubelysning

april 9, 2019

Vega L: Lösningen för nordisk gatubelysning

Greenled har lanserat en ny gatuarmatur som uppfyller kraven på nordisk gatubelysning. Vilka är utmaningarna för den nordiska köparen och hur hanterar Vega L dem? Fortsätt läsa för att få veta mer.

1.     Anpassning

Ingen gata är den andra lik och gatubelysning bör därför anpassas efter dess miljö. I Norden klassificeras gator baserat på egenskaper samt mängd och typ av trafik. Varje gata får en belysningsklass som avgör rätt mängd ljus och säkerställer säkerheten för gatuanvändarna.

I gatubelysningsprojekt anpassas armaturerna efter gatornas egenskaper och för att uppfylla kraven på belysningsklasser. Anpassning syftar till att hitta den mest lämpliga lösningen med olika kombinationer av ljuseffekt, optik, design och belysningsstyrning.

De här valen spelar en stor roll för slutresultatet. Som bäst bidrar anpassningen till att spara mer energi, ge säkrare gator, förlänga armaturernas livslängd och förbättra städers och kommuners beredskap för att anamma framtida teknik.

Vega är designad för att anpassas.

Med alla effekt- och ljusdistributionsalternativ kombinerade har armaturen en bra bit över en miljon möjliga konfigurationer. Armaturen anpassas efter kundens behov och uppfyller LED-armaturkraven enligt NMF. För oss på Greenled innebär inte anpassning något extra besvär. Det är istället en del av det vi gör för att uppfylla dina krav. 

2.     Kvalitetskontroll

För gatubelysning är armaturernas hållbarhet mycket viktig. Gatuarmaturer utsätts alltid för tuffa förhållanden, däribland värme, kyla och fukt. Förutom naturens egna egenheter är även vandalism ett bekymmer på offentliga platser.

De som ansvarar för gatubelysning värdesätter en lång produktgaranti och en tillförlitlig leverantör. Det handlar inte bara om vägsäkerhet och kostnader, det handlar även om ansvar och rykte. Personerna som ansvarar för gatubelysningen finns där för att höra all feedback om gatubelysning från kommuninnevånare och andra intressenter, vare sig den är bra eller dålig.

Vega L klarar de varierande väderförhållandena i Norden.

Armaturens släta struktur håller skräp borta och komponenterna sitter nära kapslingen för att leda bort värmen. Vega L har IP66- och IK08-klass och är noggrant testad med vind- och regntester, ett anpassat fukt-/värmetest och ljusdistributionsmätningar.

3.     Tillförlitlig leverans

För gatubelysning är tillförlitlig leverans viktigt. Gatubelysningsprojekt involverar många parter, som den person som ansvarar för gatubelysning, gatubelysningsdesignern och leverantören. För leverantören är förseningar mer än en olägenhet eftersom de ofta resulterar i viten.

Förutom ursprungsbeställningen är det mycket vanligt att extra armaturer behövs och beställs någon gång under projektet. Det kan vara bara några extra armaturer eller en något större beställning – oavsett vad som är fallet är det viktigt för köparen att de extra armaturerna levereras inom en rimlig tidsram. I dessa fall måste belysningsleverantören kunna agera och anpassa sig.

Greenleds gatubelysning tillverkas i företagets egen fabrik i Finland.

Tack vara egen tillverkning och produktutveckling kan vi agera snabbt på nya behov som uppstår. Varje Greenled-armatur är noggrant testad före leverans.

4.     Smart stad-kompatibilitet

För några år sedan räckte det att gatubelysningen uppfyllde sin primära uppgift att lysa upp mörka vägar så effektivt som möjligt. Idag vill man dock att gatubelysningen ska göra mer än så. Gatubelysning spelar en viktig roll i tänket kring smarta städer, framtidsstrategier och anpassning av IoT-tekniker i städer och kommuner.

Gatuarmaturer är strategiskt viktiga eftersom de är placerade där människor kör, reser och rör sig. Armaturer ger elektricitet och med rätt typ av utrustning erbjuder de möjligheter att integrera och utnyttja framväxande tekniker.

Vega L är redo för framtida smart stad-behov. Armaturen finns med en NEMA- eller 1-2 Zhaga-socklar. Socklarna möjliggör integration av externa enheter och sensorer.

Bild: Gatubelysning genomgår för tillfället ett större skifte i samband med det allt vanligare konceptet för smarta städer och interoperabilitet mellan olika system.

Men hur köper man rätt typ av armaturer när framtiden fortfarande är okänd för de flesta städer och kommuner? Det bästa rådet kanske är att välja den typ av gatubelysning som går att anpassa ytterligare och som inte begränsar dig från att gå än längre. Även om framtiden till viss del är oviss, är smart stad-kompatibilitet redan en viktig funktion i gatubelysning.

Vega L är redo för framtida smart stad-behov.

Armaturen finns med en NEMA- eller 1-2 Zhaga-socklar. Socklarna möjliggör integration av externa enheter och sensorer.

Presenterar VEGA L: Se video

 

Intresserad av att veta mer?

Kontakta våra experter