5 + 1 anledningar att förnya belysningen i logistikhallar

december 8, 2020

5 + 1 anledningar att förnya belysningen i logistikhallar

I diskussioner om belysningsförnyelser i logistikhallar tenderar många att först och främst tänka energibesparingar.

Inte undra på det: logistikhallar är enorma och samtidigt är det stora variationer i hur gångar och utrymmen utnyttjas. Med en äldre, energiintensiv belysningslösning och bristande belysningsstyrning brinner lamporna med full kraft i hela anläggningen och står därför för en stor del av fastighetens underhållskostnader.

Energibesparingar är utan tvekan en viktig faktor när det gäller beslut om belysningsförnyelser för logistikhallar. Dock menar vi att det finns anledningar som är ännu viktigare än energibesparingar. Låt oss se vilka de är.

1.  Förbättrad arbetsplatssäkerhet

I logistikhallar spelar arbetsplatssäkerhet en viktig roll. Arbetsplatsen är ofta hektisk, hallarna har högt i tak och gaffeltruckar med tunga laster rör sig i gångarna.

För att det ska gå att arbeta noggrant och effektivt måste det vara höga belysningsnivåer hela vägen från golvet till de översta hyllorna. Samtidigt måste armaturernas optik vara noggrant utvalda för att begränsa bländning och skapa ett enhetligt belysningsresultat som stödjer verksamheten i logistikhallen.

Med rätt typ av armaturer och optik kan bländningsbegränsning och enhetlig belysning uppnås trots höga belysningsnivåer. På så sätt kan belysningen i stor utsträckning minska arbetsplatsolyckor och skapa en tryggare arbetsplats för alla.

Belysningen i logistikhallen

Bild: Till vänster är belysningen i logistikhallen inte enhetlig och den översta hyllan är delvis mörklagd. Till höger är belysningen i hallen förnyad med Greenled-armaturer och noggrant utvald optik. Belysningsresultatet är enhetligt och de vertikala ytorna för hyllorna är mycket ljusare samtidigt som bländning hålls till ett minimum.

2.  Färre fel

För alla logistikföretag är felminimering en viktig faktor. Oavsett vad det är för fel medför det alltid störningar för kärnprocesserna och ger merkostnader.

Som chef för ett logistikföretag är du antagligen intresserad av följande:

  • Hur många fel inträffar i genomsnitt per medarbetare under en månad/ett år?
  • Vad kostar felen per år?

Även om automatisering spelar en allt större roll inom logistik bör inte belysningens betydelse i logistikprocesser underskattas. Studier som undersöker industriella arbetsplatser har visat att en förbättring av ljusnivåerna med 200 lux minskar misstag med så mycket som 8 %. Kvaliteten på belysningen, däribland färgtemperatur och färgåtergivningsmöjligheter, spelar också en viktig roll. Med kvalitetsbelysning är det lättare att upptäcka kontraster och se hyllskyltar och texter. Misstag kan därigenom undvikas.

Vår kund Ferrometal kunde med sin belysningsförnyelse minska plockfel och återkopplingen från de anställda var fantastisk.

”Direkt efter belysningsförnyelsen tackade våra anställda oss. Den nya belysningen uppfattades som ljusare och bättre, och arbetsmiljön kändes mer bekväm.”

Jan Seipell, logistikchef, Ferrometal

Besök vår referenssida om du vill läsa om Ferrometal och andra liknande kundberättelser.

3.  Minskat underhållsbehov

När belysningslösningarna närmar sig slutet av livscykeln ökar underhållsbehovet. De gamla ljuskällorna kan ha förlorat en del av sin ljuseffekt eller helt enkelt gått sönder, vilket medför frekventa armaturbyten.

När det är högt i tak är armaturerna svåra att nå och det är därför tidsödande och besvärligt att hantera bytena. Samtidigt utgör trasiga armaturer eller armaturer med nedsatt belysningseffekt en säkerhetsrisk och bör därför hanteras utan dröjsmål.

Genom att ersätta en gammal belysningslösning med en modern LED-belysning reduceras både underhållsbehov och avbrott på arbetsplatsen.

Underhåll av belysningslösningen kan även köpas som en tjänst, så att belysningsleverantören ansvarar för lösningen även efter installationen. I servicemodellen GreenCare garanterar Greenled ett funktionellt belysningssystem under hela avtalsperioden. Kunden betalar en månadsavgift för en helt problemfri belysningslösning med en garanterad servicenivå.

4.  Förbättrat välbefinnande och effektivitet

Den effekt som belysning har för vår syn är enkel att förstå. Med kvalitetsbelysning och höga belysningsnivåer ser vi bättre och presterar därför bättre och gör färre misstag.

Den inverkan ljus har på våra kroppar sträcker sig dock längre än enbart synen. Varierande ljusnivåer är hjärtat i en människas interna klocka, även känt som den cirkadiska rytmen. Ljus och mörker styr vår hormonproduktion, vilket påverkar sömn, pigghet, humör, minne och prestation.

När det gäller belysningsförnyelser innebär det att det bästa alternativet kanske inte är att enbart installera standardbelysningsnivåer. Istället kan enskilda personers pigghet och effektivitet direkt påverkas genom en människoorienterad utgångspunkt vid design av ljusnivåer, distribution och färgtemperatur.  Människoorienterad belysning innebär mer än att bara tillhandahålla tillräcklig mängd ljus, det gynnar även medarbetarnas välbefinnande. På detta sätt blir fördelarna mycket större för enskilda personer, företag och samhället.

En smart belysningslösning står för en liten andel av den totala kostnaden, men effekterna är betydande.

Bild: En smart belysningslösning står för en liten andel av den totala kostnaden, men effekterna är betydande. Belysningens viktigaste inverkan är effekten på människor, som är över 90 gånger mer fördelaktig än enbart energibesparingar.

5.  Ökad flexibilitet

I logistikhallar varierar användningsnivåerna i olika gångar stort. Med hjälp av belysningsstyrning är belysningen endast på där den behövs. På så sätt sparas mer energi och armaturernas livstid förlängs.

Men belysningsstyrning har även andra fördelar. Ett smart belysningsstyrningssystem skapar helt nya förutsättningar för fastighetsskötsel, med noggrann och tidseffektiv rapportering om belysningsenergiförbrukning och närvaronivåer. Tillsammans med kunskap innebär belysningsstyrning att fastighetsskötseln blir mer flexibel. Men hjälp av belysningsstyrning kan ljusnivån för armaturgrupper och enskilda armaturer justeras på ett flexibelt sätt och ändras för att passa olika arbetsuppgifter eller framtida behov.

Belysningsstyrningssystemen visar även information om varje enskild armatur så att regelbundna underhållskontroller inte längre behövs. Istället kan servicebehov förutses och eventuella verksamhetsavvikelser upptäckas direkt.

För att sammanfatta

Vad hände med den där +1-anledningen vi utlovade i artikelns rubrik? Självklart kan vi inte ignorera energibesparingar, eftersom det är en mycket viktig anledning att förnya belysningen i logistikhallar. I många fall når energibesparingarna så högt som upp till 90 % jämfört med den tidigare belysningslösningen. Det här uppnås med effektiva LED-armaturer, noggrann belysningsdesign och smart belysningsstyrning.

Vi uppmuntrar dig dock att ta en närmare titt på de andra anledningarna som nämns ovan: förbättrad arbetsplatssäkerhet, färre fel, minskat underhållsbehov, förbättrat välbefinnande och effektivitet, ökad flexibilitet. Är det inte precis den typen av saker som det är värt att sträva efter?