LED-industribelysning: Köparens utmaningar [och hur du tar dig förbi dem]

december 13, 2018

LED-industribelysning: Köparens utmaningar [och hur du tar dig förbi dem]

Som köpare av industriell LED-belysning har du antagligen mycket att tänka på.

Att köpa ny belysning till industrilokaler är inte något man gör ofta. Tvärtom, belysning förnyas sällan och för många är det första gången man hanterar belysningssystem.

Med krävande miljöer och affärskritiska verksamheter uppstår frågor. Hur säkerställer jag att belysningen håller? Kan vi få det rätt för våra lokaler? Krävs stora förändringar för installation? Kan det göras?

I den här artikeln tar vi upp vanliga utmaningar och frågor som uppstår vid köp av LED-industribelysning. När du har läst den här artikeln kommer du att känna dig mer informerad och bekväm med att gå vidare i inköpsprocessen.

Först och främst: Vilka är huvudsyftena med belysningen?

I industrilokaler är arbetsuppgifterna ofta detaljorienterade, mycket optimerade, styrda och till och med riskabla. Samtidigt kan mindre misstag, fel eller brist på produktivitet få väsentliga konsekvenser för affärerna.

Med det i åtanke är betydelsen av belysning i industrimiljöer ofta underskattad. Mer explicit är fastighetsförvaltare och beslutsfattare väl medvetna om energibesparingsaspekten, men effekterna av belysning för arbetsplatssäkerhet och produktivitet är mycket mindre självklar.

Förutom energibesparingar och miljöeffekter påverkar belysningsförhållandena i en industrilokal arbetsplatssäkerheten och produktiviteten samt medarbetarnas energinivå. Produktivitet och felfrihet, å andra sidan, konverteras snabbt till pengar.

På Suosiola kraftverk uppmärksammades belysningskvaliteten som en av de stora faktorerna som påverkar säkerhet och bekvämlighet för medarbetarna.

Bild: På Suosiola kraftverk uppmärksammades belysningskvaliteten som en av de stora faktorerna som påverkar säkerhet och bekvämlighet för medarbetarna. Med den nya LED-belysningen når belysningskvaliteten EU-standarder och skapar en arbetsplats med förbättrad säkerhet och bekvämlighet. Läs hela fallstudien här.

Så var ska man börja för att skapa säker och produktiv industribelysning? Här är några saker att ta med i beräkningen:

Höga ljusnivåer förbättrar produktiviteten och säkerheten för industrilokaler. EN-standarderna är en bra startpunkt för att bestämma belysningsnivåerna för utrymmen som lagerlokaler, produktionslinjer eller montering som kräver precisionsarbete. Eftersom standarderna som anges är en miniminivå, är det nästan alltid klokt att gå över standarderna i industrimiljöer. Som ett exempel kan en höjning av ljusnivåer med 200 lux förbättra produktiviteten med så mycket som 6 %, minska misstag med 8 %, minska antalet arbetsskador med 14 %.Källa

Förutom ljusnivån gör kvaliteten på ljuset stor skillnad. En av de saker du bör titta på är bländningsnivån. Armaturernas färgåtergivningsindex (CRI) är också en viktig faktor eftersom ett bra CRI (RA≥ 80) underlättar en god uppsikt genom att lokalens säkerhetsmarkeringar blir mer framträdande både på plats i lokalen och på bildmonitorer i eventuella kontrollrum.

Frågor om lämplighet – hur vet man vad som passar oss?

Det finns många typer av industrier med mycket olika typer av krav, från dammiga byggmaterial till hygienkrävande livsmedel. Dessutom har vissa lokaler högt i tak och stora utrymmen som ska täckas, vissa är mindre utrymmen med flera små rum. Belysningseffekt och hållbarhet för belysningsinstallationen utgör bekymmer för alla som sysslar med LED-industribelysning, särskilt i tuffa miljöer.

För att säkerställa tillräckligt med ljus och hållbarhet, måste belysningen passa den miljö den är installerad i. Varje industriutrymme behöver sin egen typ av belysning och här är några vanliga utmaningar att tackla:

Kommer det att vara tillräckligt med ljus, även där det är högt i tak?

I en industrilokal måste du ha tillräckligt med ljus oavsett storleken eller höjden i lokalen. Därför måste du se till att ljusnivåerna i lokalerna mäts upp innan och efter den nya installationen. Ju högre i tak, desto mer ljuseffekt behövs för att ljuset ska nå ut hela vägen ned till golvet.

Men hur vet du vad de framtida belysningsnivåerna kommer att vara?

Vi rekommenderar att du ber belysningsleverantören om en detaljerad plan som innehåller verkliga parametrar. En belysningsplan visar vad belysningsnivåerna skulle vara i varje område efter att installationen slutförts. Det är också ett viktigt dokument att ha i fickan, om slutresultatet inte blir som planerat.

Förutom att ha en belysningsplan ska du fråga belysningsleverantören om deras erfarenheter och vilka typer av industrilokaler de har gjort. Och kom ihåg, i en industrimiljö vill du uppnå minst minimistandard för belysningsnivåer, helst över.

Finns det möjlighet att anpassa armaturerna?

Att anpassa armaturerna kan göra stor skillnad i belysningsprestanda. Förutom ljuseffekten kan rätt val av optik på ett betydande sätt förbättra belysningen för vertikala ytor, till exempel. Det kan vara mycket viktigt i logistikrum, där gaffeltruckar och uppsamlare måste kunna läsa texterna på sidorna av förpackningarna.

Armaturer kan också anpassas genom att ha olika ytbehandlingsalternativ för att passa de omgivande effekterna för en viss miljö.

Hur säkerställer jag armaturernas hållbarhet?

Beroende på miljön kan belysningen behöva klara fukt, damm, värme, kemikalier eller stötar. Rengöringsmetoderna skiljer sig också – vissa armaturer kan behöva klara rengöring med alkaliska lösningsmedel, vissa med högtryckstvätt.

Generellt sett kräver industrimiljöer en IP-klass på ≥ 65, som Greenleds Sigma– och Gamma-armaturer.  Dessutom ska armaturernas placering passa arbetsuppgifterna och eliminera risken för sammanstötning. Hängande armaturer, till exempel, är inte det bästa alternativet i en lokal där man arbetar med gaffeltruckar.

Förutom att välja en mycket tålig armatur ska du diskutera de specifika förhållandena i dina lokaler med belysningsleverantören. Till exempel skiljer sig driftstemperaturerna för olika armaturer från varandra. Som inköpare vill du veta vad du köper, och belysningstillverkarens angivelser om livslängd ska spegla din miljö. På så sätt kan otrevliga överraskningar undvikas.

Kostnadseffektivitet – bör vi investera i belysningsstyrning?

Industrilokaler är ofta stora och utnyttjandegraden av olika utrymmen varierar mycket. Vissa utrymmen inuti fastigheten kan ha en pågående produktion medan andra har lite eller nästan ingen trafik alls. I en sådan miljö spelar belysningsstyrning en stor roll för energieffektivitet.

Belysningsstyrning säkerställer att belysningen bara är på när den behövs, där den behövs. Det här skapar betydande energibesparingar och förlänger armaturernas livslängd. Dessutom sparar automatiserad belysningsstyrning resurser och ökar bekvämligheten eftersom medarbetarna inte behöver slå på och stänga av belysningen manuellt.

Förutom med Greenleds armaturer utrustades logistikrummen På Huhtamäki Foodservice Nordic även med rörelsesensorer som automatiskt släcker och tänder belysningen för att minska energiförbrukningen.

Bild: Förutom med Greenleds armaturer utrustades logistikrummen på Huhtamäki Foodservice Nordic även med rörelsesensorer som automatiskt släcker och tänder belysningen för att minska energiförbrukningen. Som bäst har rörelsesensorerna medfört energibesparingar på 50 % i gångar med mindre trafik. Läs hela fallstudien här.

Praktiska frågor – blir det jobbigt?

Som chef för en industrianläggning är det klart att du oroar dig för det praktiska vid installationen av en ny belysningslösning. Lokalerna är ofta anpassade i efterhand eller så har lokalerna ändrats, renoverats och gjorts om många gånger under åren. Eftersom belysningen kom först och resten senare är ljuspunkterna slumpvis placerade och ganska svåra att nå.

Tänk på fördelarna istället för att oroa dig. Att investera i ny LED-belysning gör stor skillnad för underhållsbehoven. Att underhålla en gammal belysningslösning kräver relativt många armaturbyten som tar många arbetstimmar att genomföra. Underhållsfritt, å andra sidan, innebär bekymmersfria och betydande besparingar i underhållskostnader.

En av de vanligaste frågorna i en belysningsförnyelse är projektledning. Ofta har företagen inte tillräckligt med resurser för att avsätta någon i huset för att leda projektet. I sådana fall är det bättre att välja en leverantör som kan ta fullt ansvar för tjänsten, hela vägen från design till installation.

För bekymret med det praktiska är det egentligen bara en sak du kan göra för att få lugn och ro. Se till att den belysningsleverantör du bestämmer dig för att arbeta med har erfarenhet av att hantera belysningsdesign och installation i krävande miljöer. Med erfarenhet kommer kunskap.

Ansvarsfrågor – vad händer om saker och ting inte fungerar?

Traditionellt sett har inköp av belysningslösningar inte varit den enklaste processen. Det här är anledningen: det är många faser, många aktörer och mycket arbete inblandat.

För att rättfärdiga investeringen måste du först ha beräkningar för att få med högre ledning. Efter ett initialt beslut fortsätter processen: analys av lokalerna, belysningsdesign och planering, kartläggning av potentiella leverantörer, installationsavtal, beställning… och listan bara fortsätter.

Tänk om du istället skulle köpa hela tjänsten från en enda leverantör och göra det hela enkelt och smärtfritt för dig? Att arbeta med en enda leverantör hjälper även till med ansvarsfrågorna. Med endast en enda aktör involverad vet du vem du ska kontakta ifall du behöver hjälp eller om något inte är som det ska.

Inköpsprocessen för en belysningslösning kan kännas överväldigande. Turnkey-koncept med bara en leverantör gör inköpsprocessen enkel och smärtfri för kunden.

Bild: Inköpsprocessen för en belysningslösning kan kännas överväldigande. Med alla olika faser och aktörer kräver hela processen mycket resurser och ansvarsfrågor kommer att uppstå. Vårt Turnkey-koncept med bara en leverantör gör inköpsprocessen enkel och smärtfri för kunden.

Det ekonomiska – hur rättfärdigar man processen?

Som regel vill företag investera i sin kärnverksamhet. I industrimiljöer är fastighetsförvaltning sällan nummer ett på utvecklingslistan.

Dessutom är rättfärdigande av investeringar en långsam och ganska jobbig process. Intjänandeperioden måste vara kort och en investerings inverkan på balansräkningen analyseras noggrant av högre ledning.

I allmänhet är det enkelt att argumentera för LED-belysning eftersom energibesparingarna ofta är stora jämfört med mer traditionell belysningsteknik. Utöver det sparar LED-teknik miljön och minskar koldioxidavtrycket.

Om det inte hjälper, tänk på följande: att rättfärdiga en relativt stor investering enbart baserad på energibesparingar kan kännas som en svår uppgift. Men om du rättfärdigar det med förbättrad arbetsplatssäkerhet, felfrihet eller produktivitet?

Istället för att göra en investering väljer många företag att teckna ett leasingavtal istället. Att köpa belysning som en tjänst är ett bra alternativ för alla företag som vill spara resurser och undvika påfrestningen på balansräkningen. Trots månadsbetalningen ser energibesparingarna till att besparingarna startar från dag ett, utöver alla andra fördelar.

Bild: Traditionellt sett ses industribelysning som en investering. Outotec Turula antog ett annat synsätt och köpte LED-belysning som en tjänst med ett leasingavtal. Den nya belysningslösningen sparar 70 % energi och leasingavtalet frigör kapital åt kärnverksamheten. Läs hela fallstudien här.

Visa resultaten – hur bevisar man att det var värt det?

Alla som sysslar med investeringar vill visa upp resultaten. Tack vare smarta belysningssystem är det enkelt att visa upp resultaten av en installation av LED-industribelysning. Ett belysningshanteringssystem skapar detaljerade rapporter över installationen, däribland energibesparingar jämfört med den gamla belysningen uppdelat mellan olika strategier.

Energibesparingsrapporterna går att nå direkt från 3D Polaris-programvaran ENCELIUM™ belysningshanteringssystem.

Bild: På Greenleds huvudkontor sparar vår programemrbara LED-belysning med task tuning (TT) 75 % energi jämfört med de tidigare lysrör som konstant brann med full kraft. Energibesparingsrapporterna går att nå direkt från 3D Polaris-programvaran ENCELIUM™ belysningshanteringssystem. Läs hela fallstudien här.

Förutom detaljerade rapporter har ett belysningshanteringssystem flera andra fördelar. Det hjälper dig att undersöka, spåra och verifiera byggnadens belysning och justera belysningen enligt dina behov. Dessutom öppnar ett belysningshanteringssystem upp en vy över användningsnivåer för en fastighet och erbjuder ett integrationsgränssnitt för byggnadshanteringssystem.

Slutord

När du har läst den här artikeln hoppas vi att du har en bra lista över saker som kan hjälpa dig i beslutet om att köpa LED-industribelysning.

Om du endast tar med dig en sak från den här artikeln hoppas vi att det är följande: prata med de som arbetar under armaturerna. Att ta med olika intressenter i diskussionen hjälper dig att förstå kraven på belysning och effekterna av industribelysning som går längre än bara till att spara energi eller minska kostnader. Vi garanterar att den här lilla extra tanken betalar sig på det sätt som betyder mest: produktivitet, arbetsplatssäkerhet och bekvämlighet.