Smart butiksbelysning ökar försäljning och medför besparingar

mars 18, 2019

Smart butiksbelysning ökar försäljning och medför besparingar

Hur påverkar bra butiksbelysning kundupplevelse och försäljning? Detaljhandelsexperter är alltid intresserade av saker som kan förbättra båda.

Idag är en bra kundupplevelse inte en gissningslek, utan resultatet av noggrann planering. Välutvecklade butikskoncept styr varje steg som stora detaljhandelskedjor tar, från material till färger, hyll- och gångplacering till, ja, belysning. Alla dessa aspekter syftar till att förbättra butikens försäljningsvärde.

Framför allt ska butiksbelysning få kunden att känna sig välkommen och bekväm. Ju längre tid kunderna spenderar i butiken, desto troligare är det att de spenderar mer pengar där. Många saker bidrar till en bekväm miljö, men belysning är utan tvekan ett av de allra viktigaste elementen.

I den här artikeln förklarar vi grunden för effektiv butiksbelysning och hur den kan användas för att öka försäljningen. Du får också lära dig hur enkelt det är att utnyttja smarta belysningslösningar i butiker – nu mer än någonsin – och samtidigt skapa högre intäkter och besparingar. Läs mer om möjligheterna.

Butiksbelysning belyser produkter – och vägleder kunder

Trots alla möjligheter ser butiker sällan på belysning ur en kommersiell synvinkel. Anvisningarna specificerar ofta bara en ”lampa i taket”, den lyser upp men förbättrar den kundkomforten och på så sätt det ultimata affärsmålet, försäljning?

Ditt mål bör vara en butik där belysningen används för att tjäna butikskonceptet och förbättra försäljningen. En väl upplyst butik är trivsam på alla sätt. Ljuspunkter ska ställas in på rätt höjd och ljuset ska distribueras på ett bra sätt. Det ska finnas tillräckligt med ljus och kontrast.

I verkligheten ser dock implementeringen olika ut. Föreställ dig att butiker investerar i nya, dyra möbler. På referensbilderna ser de fantastiska ut, men när de är på plats efter montering ser de bara menlösa och tråkiga ut. Orsaken är fel belysning. Vid investering i ny butiksinredning är renovering av butiksbelysningen samtidigt ofta ett kommersiellt smart beslut. Därför bör belysning vara en integrerad del av en butiks designplan.

Ljus vägleder kundens ögon. Korrekt distribuerad belysning får kunderna att titta upp från golvet och inredningen och mot vertikala ytor och produkter på hyllorna. Genom att använda belysning för att belysa produkter lägger kunderna märke till dem bättre. Det är så här belysning kan öka försäljningen – genom att vägleda kunder att se det du vill att de ska se, produkterna som är till salu.

Det är också viktigt att komma ihåg att kundupplevelsen – och att skapa rätt atmosfär – börjar redan innan kunden har klivit in i butiken. På insidan är komfort ett nyckelvärde, på utsidan är det trygghet. Belysning kan hjälpa dig med båda.

Under belysningsrenoveringar på Käyttöauto Kokkola, byttes både inomhus- och utomhusarmaturer mot energieffektiva Greenled-armaturer.

Bild: Under belysningsrenoveringar på Käyttöauto Kokkola, byttes både inomhus- och utomhusarmaturer mot energieffektiva LED-armaturer. De nya utomhusarmaturerna är Greenleds Sirius M-serie.

Till exempel så behöver parkeringsplatsen bra, stabil belysning. Mitt i natten kan armaturerna dämpas något. Det hjälper butiken att spara energi och undvika att dra onödig uppmärksamhet till parkeringsplatsen. Med armaturspecifik styrning och rörelsedetektorer kan armaturerna programmeras till att lysa med full kraft om de upptäcker rörelse för att ta säkerhetsbilder av god kvalitet. Moderna smarta belysningslösningar gör det enkelt.

Optik är inte en gissningslek – det här ska du tänka på

Att förbättra belysningen är en naturlig utgångspunkt för att öka försäljningen. Det är viktigt att överväga vikten av optik, ljusstyrka, ljusdistribution, färgtemperatur och färgåtergivning. Följande tips kan väsentligt öka dina chanser att designa bra butiksbelysning:

Från en kommersiell synvinkel ska du välja butiksbelysning som belyser vertikala ytor så bra som möjligt. Glöm dock inte att överväga din fastighets särskilda egenskaper. För att belysa produkter på hyllor och gångar behöver även golven tillräckligt med ljus.

Den så kallade Batwing-optiken distribuerar ljus ganska jämnt mellan golvet och vertikala ytor. Bredden på optiken belyser vertikala ytor samtidigt som den är smal nog att undvika bländning. Batwing-optik är ofta en perfekt lösning för gångar när du vill belysa produkter på hyllorna. Den hjälper till att förbättra belysningen med omkring 100–200 lx.

Batwing-optik belyser produkter på hyllan.

Bild: Batwing-optik belyser produkter på hyllan.

Batwing har sina egna begränsningar. För optimala resultat ska Batwing installeras på en höjd av 3,2–3,7 meter. Armaturer som sitter högre än så ska använda bredare optik eller asymmetrisk optik nära väggar. På större stormarknader är det extra viktigt att se till att din optik inte är för smal så att de vertikala delarna av hyllorna blir väl belysta.

Bred optik ger ganska bra belysning även från en högre monteringspunkt. Den har dock ett eget problem: optik som är för bred kan orsaka bländning. Och det är något du vill undvika.

Ju högre upp belysningspunkterna finns, desto mindre bidrar de till att belysa produkter och vägleda kunder. Överväg att sänka takbelysningen för att skapa en bättre atmosfär och därmed en bättre kundupplevelse. Lägre hängande belysning belyser möbler och produkter samtidigt som utrymmet blir trivsammare. Utan bra belysning kan butiksytor ibland likna industrihallar.  Högt placerad belysning kan skapa allmän belysning, i det fallet kan du använda spotlights för att skapa 1/3- eller 1/5-kontraster. På liknande sätt kan du använda uppåtriktad optik för att belysa kundområdet bakom kassan och skapa en luftig känsla.

Förutom ljuseffekt och ljusdistribution bör du även tänka på färgtemperatur. Färgtemperatur mäts i grader av Kelvin (K). Ju lägre grad, desto ”varmare” intryck. Marknadskoncept utnyttjar vanligtvis de neutrala färgtemperaturerna mellan 3000 och 4000 K.

Förutom ljuseffekt och ljusdistribution bör du även tänka på färgtemperatur. Färgtemperatur mäts i grader av Kelvin (K). Ju lägre grad, desto ”varmare” intryck. Marknadskoncept utnyttjar vanligtvis de neutrala färgtemperaturerna mellan 3000 och 4000 K.

Det som dock är ännu viktigare än belysningens färgtemperatur är hur belysningen återger färg. Färgåtergivning handlar om ljusets förmåga att återge färgerna i sin omgivning – till exempel, hudton – naturligt och korrekt. Detta är helt klart en kommersiellt viktig aspekt av belysningsdesign, eftersom bra färgåtergivning visar dina produkter som naturliga och attraktiva.

Färgåtergivning uttrycks med en CRI-klassning och oftast siktar butiker på klassning högre än 80. Det är dock viktigt att notera att CRI endast visar mjuka färger på en skala på 1–8. Just nu används inte hela färgskalan på 1–15 och CRI-klassningen för rött ljus (R9) bör vara högre än 90. Vissa produkter, som grönsaker, kan tjäna på en CRI-klassning högre än 90, mängden rött ljus (R9) är särskilt viktigt och är vanligtvis relativt låg i LED-belysning.

Butiksbelysning kan enkelt skräddarsys efter din butiks behov avseende färgtemperatur och färgåtergivning beroende på armaturernas syfte och målet med belysningen. Förlita dig alltid på proffs för att få hjälp att installera butiksbelysningen på ett bra sätt.

Smart belysningsstyrning – hjärnan bakom butiksbelysning

Låt oss prata om belysningsstyrning. Att välja rätt optik och armaturer är en viktig del av designprocessen. Det behövs dock ett smart styrningssystem för att lyfta dem till nästa nivå. Belysningsstyrning kan förbättra försäljning, kundupplevelse, minska belysningskostnader och öka armaturernas livslängd.

Smart belysning = belysning du kan styra.

Genom att styra din belysningslösning kan du optimera butiksbelysningen för många olika syften. Belysningen kan optimeras baserat på zoner eller till och med gång för gång, beroende på lokalens design och produkterna på hyllorna.

Ett smart belysningssystem bidrar även till att förbättra kundernas shoppingupplevelse. Sensorer kan upptäcka rörelse i olika områden och justera belysningen efter det. Belysning används för att serva kunderna och hantera deras förehavanden i butiken. Rollen för smart belysningsstyrning ändras – den skapar atmosfär och visar att din butik är miljömedveten.

Genom att optimera butiksbelysning kan du nå maximala energibesparingar som i gallerian Sokos Joensuu – där smart belysning minskade energiförbrukningen med 70%.

Sokos Joensuu-gallerian använder Greenleds moderna LED-belysning.

Bild: Sokos Joensuu-gallerian använder Greenleds moderna LED-belysning.

Butiksbelysning kan även återspegla tidpunkten på dagen eller säsongen. Du kan till exempel justera butiksbelysningen för att återspegla dagsljus så att kunderna inte bländas när de kommer in i butiken. Du kan installera rörelsedetektorer i butikslokaler och på lastkajer för att undvika onödig energiförbrukning. När butiken är stängd kan belysningen dämpas, men inte helt släckas för städ- och påfyllningsskift.

Smart belysningsstyrning ger också värdefull information om butiksbelysning i realtid. Systemet skapar underhållsrapporter om hur många timmar som ljuskällor och drivenheter varit på samt exakta energirapporter och mycket mer. Belastningsutjämning kan också integreras i ett smart system.

Den information som anges av smart belysning kan användas i kommersiella syften och för att förbättra fastighetsförvaltningen. Båda måste tas i beaktande vid val av belysningsstyrningssystem.

Butiksbelysning leder vägen till smarta fastigheter

Låt oss ta en titt in i framtiden – hur kan smart belysning användas mer allmänt? Smart butiksbelysning är fösta steget mot en integrerad, smart fastighet. IoT (Internet of Things) används redan inom fastighetsförvaltning.

IoT inom fastighetsförvaltning = spara, analysera och använda information som samlas in i fastigheten

I korthet: i fastigheten samlar sensorer in otroliga mängder data om sådant som kundrörelse i butiken, avfallsnivå i tunnorna, energiförbrukning för armaturer och längden på köer. En enorm mängd information kan samlas in från en enda fastighet.

Data kan sparas och analyseras i det oändliga. Ju mer data du har, desto bättre alternativ får du. Genom att kombinera information från alla butiker i samma detaljhandelskedja kan data användas för att fatta viktiga beslut om både butiks- och fastighetsförvaltning. Att samla in information, analysera den och använda den i beslutsfattningsprocessen gynnar din verksamhet direkt och ger den en konkurrenskraftig fördel i det långa loppet.

Smart fastighet = en fastighet som förvaltas och optimeras genom datainformation

Just nu använder företag enstaka smarta lösningar. Under nästa decennium kommer troligtvis de flesta företag att börja använda mer holistiska lösningar och skapa verkligt smarta fastigheter. Smarta fastigheter kan styra kostnadshantering, brandsäkerhet, vatten, temperatur och luftkonditionering – och naturligtvis, belysning. Eftersom belysning finns överallt är det ett bra sätt att börja skapa en butik som styrs av smart teknik.

Det är enkelt att styra olika aktiviteter i en smart fastighet.  Rapporter täcker in olika funktioner noggrant (energiförbrukning, temperatur, luftfuktighet, mm.) och framtida underhållsåtgärder blir enklare att förutsäga och planera.

Tanken på en otrolig mängd data kan kännas främmande. Vad är data ens bra för? Du kan besvara det genom att vända på frågan: vilka fastighetsrelaterade problem skulle du vilja känna till innan de inträffar? Ofta är det enda andra alternativet att justera inställningarna efteråt eller ställa in dem helt baserat på gissningar.

Välj en pålitlig partner – vi kan hjälpa till

Belysning behövs överallt, men tjänar den sitt syfte?

Butiksbelysning är en komplex fråga, som påverkas av många frågor och val. Smarta beslut kan öka din försäljning medan dåliga val kan ha motsatt effekt.

Om du vill använda belysning för att öka försäljningen ska du välja en pålitlig partner som förstår vikten av försäljning. Vår långa erfarenhet och våra gedigna kunskaper om belysning garanterar att vi kan hjälpa dig få de resultat du vill ha.

Tre fördelar med att anlita ett proffs:

  1. Det enklaste sättet att hitta den bästa belysningslösningen
  2. Ökad försäljning med rätt belysning
  3. Gör det möjligt för dig att fokusera på ditt arbete

Belysningsteknik har tagit stora kliv framåt de senaste åren. Det är bra att ha ett öppet sinne så du vet vad du har för alternativ. Ditt första steg mot att skapa en smart fastighet kan vara överraskande enkelt att ta.

En pålitlig partner kan också ge dig ekonomiska råd. Förr i tiden ansågs belysning vara en stor investering. Idag kan den ofta köpas som en månadstjänst. I det här fallet tar samma företag hand om belysningsdesign, installation, programmering och underhåll.

Intresserad? Tveka inte att kontakta oss – våra experter finns här för att hjälpa dig!

Den här artikeln skrapar bara på ytan av alla alternativ och möjligheter som belysning kan erbjuda ditt företag. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få intressanta artiklar, fallstudier och information om belysning direkt i din inkorg!