Vega S skapar moderna möjligheter för gatu- och områdesbelysning

november 20, 2019

Vega S skapar moderna möjligheter för gatu- och områdesbelysning

När hösten närmar sig blir dagarna kortare och nätterna längre. De allt mörkare kvällarna visar var det finns utrymme för förbättring när det gäller att lysa upp bostadsområden, parker och gångvägar. Greenleds nya Vega S är en mångsidig armatur som passar många användningsområden. Den har utformats för att skapa en trivsam miljö, öka säkerheten och spara energi under nordiska förhållanden. Läs vidare för att få veta mer om Vega! 

Möjligheter och utmaningar med att designa funktionell områdes- och gatubelysning

Möjligheterna och utmaningarna med att designa funktionell utomhusbelysning är liknande i alla våra nordiska länder. Bra områdes- och gatubelysning gör livet lättare, medan dåligt planerad belysning kan hindra vardagliga aktiviteter på många sätt. Exemplen nedan visar hur smart och välplanerad områdes- och gatubelysning kan underlätta vardagen. En god belysning gör även staden mer attraktiv.

Lämplig gatubelysning skapar en trivsam miljö

De mörka väderförhållandena i Norden utgör unika utmaningar för funktionell gatubelysning. Vanligtvis är gatubelysningen i en svensk stad upprättad för flera årtionden sedan. Med tiden kan de gamla armaturernas ljuskapacitet ha försämrats. På många platser kan dessutom dunkelt ljus och ljusföroreningar vara utmaningar i sig.

När boende i ett nybyggt bostadsområde tillfrågas om belysningen uppger de att området är mysigt och har en varm atmosfär. Stadsplanerarna har här varit särskilt uppmärksamma på funktionell områdes- och gatubelysning, med vetskapen om att modern skräddarsydd LED-belysning gör det möjligt att lysa upp hela kvarteret på ett lämpligt sätt. Denna noga utformade belysning kan vara ovärderlig vid vardagliga aktiviteter, eftersom den belyser rätt områden och inte bländar.

Vega S är en mångsidig områdes- och gatuarmatur som har utformats för att användas på platser där folk bor och förflyttar sig.

De många alternativen för ljusfördelning och den låga bländningen i Vega S-armaturen ger god, enhetlig belysning. Förinstallerade dimningsprofiler gör det möjligt att reglera belysningen, t.ex. på kvällen, samtidigt som säkerheten självklart tas i beaktande. Smart City-kompatibla drivare och smart teknik för belysningsstyrning ger även möjligheter att integrera framtidens teknik.

Rätt belysning i parker och bostadsområden förbättrar säkerheten

Gammal belysning som har blivit svagare med tiden utgör en stor utmaning, särskilt när vi även ser till den ökade trafiken. Kombinationen av mer trafik och svag belysning kan orsaka onödiga och farliga situationer. Detta har även städer och kommuner insett, och man strävar därför efter att skapa rätt förhållanden för säker förflyttning året om, oavsett om man är fotgängare eller cyklist. Modern och väl utformad belysning kan förbättra säkerheten och den upplevda trygghetskänslan avsevärt.

Bild: Välplanerad belysning förbättrar säkerheten i parker och på gång- och cykelvägar. Det är viktigt att dra uppmärksamheten till fotgängarna, och för fotgängarna att se ordentligt i skymning och mörker.

Bra färgåtergivning och det enhetliga ljuset i moderna LED-armaturer gör att fler detaljer syns i omgivningen. Säkerheten förbättras tack vara de tydliga detaljer man får med LED-armaturer. Det hjälper förare, cyklister och fotgängare att se varandra och det som sker i den direkta omgivningen. När man planerar belysning för ett bostadsområde är en av de viktigaste uppgifterna att skapa säkerhet och trygghetskänsla för alla som rör sig i området.

Vega S passar utmärkt för alla städers och kommuners krav, tack vare de många effekt- och ljusfördelningsalternativen.

Genom att skräddarsy armaturerna går det även att utnyttja omvänd optik och bakgrundsljus. På så vis räcker en armatur för att belysa både vägen och intilliggande gång- och cykelvägar. En kostnadseffektiv lösning som förbättrar säkerheten.

Ny utomhusbelysning för olika områden och parkeringsplatser sparar energi

Omodern och otillräcklig belysning kan skapa utmaningar i olika områden och på parkeringsplatser. Det är ofta svårt att se vikten av god belysning och dess moderna funktioner tills den gamla belysningen behöver bytas ut. Genom att byta ut gamla och svaga armaturer mot moderna LED-armaturer kan man få en mycket effektivare belysning än tidigare med lägre effekt och lägre energiförbrukning. Det kan man verkligen kalla en win-win-situation.

Energibesparing är dock inte den enda fördelen med väl fungerande områdes- och gatubelysning. Med moderna optikalternativ uppnår man även optimal belysningsstyrka och enhetlighet i belysningen.

Vega S är fantastiskt energieffektiv och kan skräddarsys på nästan en miljon olika sätt.

Det är en energieffektiv och ekonomisk armatur tack vare dess smarta funktioner för belysningsstyrning. Ljuset tänds när det behövs och kan styras med exempelvis rörelsedetektorer. Utöver smart belysningsstyrning kan effekten och optiken i Vega S skräddarsys efter kundernas behov.

Foto: Vega S-armaturen passar perfekt till skandinaviska förhållanden vad gäller design och tekniska egenskaper.

Vega S – gatu- och områdesarmaturer som är skräddarsydda för dagens behov

Utnyttja möjligheterna i modern områdes- och gatubelysning för att få fördelarna med ny belysning med Greenleds nylanserade Vega S-armatur.

Vega S är en del av vår nya produktfamilj Vega, som har utformats baserat på de utmanande förhållandena i de nordiska länderna, däribland temperaturförändringar och varierande mängd ljus under olika årstider. Armaturens snygga skandinaviska design och dess enkla ramstruktur passar dagens moderna behov. Externa drivare säkerställer att Vega S är kompatibel med olika belysningsstyrningssystem.

Denna kompakta och tätortskompatibla armatur passar till exempel i bostadsområden, gång- och cykelvägar, och områden kring sportanläggningar. Vega S hjälper till att uppnå utmärkt belysning för specifika behov.

Varför är Vega S den bästa möjliga lösningen för gatu- och områdesbelysning?

  1. Vega S skräddarsys efter kundens behov vid Greenleds egen fabrik – Greenleds Vega-armaturer tillverkas i Finland av komponenter med hög kvalitet. Tack vare att det går att välja effekt från 10–100 W och att den har många olika val av optik, passar den för flera typer av miljöer. Experterna hos Greenled utformar rätt armaturer för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Förutom att det går att skräddarsy armaturerna uppskattar Greenleds kunder även utseendet, de tekniska egenskaperna, kvaliteten och leveranstiden för Vega.
  2. Vega är en konkurrenskraftig och kostnadseffektiv områdes- och gatuarmatur – det är inte alltid bäst att välja det billigaste alternativet, och den dyraste lösningen garanterar inte alltid högsta kvalitet. Vega S har utformats för att vara så kostnadseffektiv som möjligt med hänsyn till kvalitet och leveranstid. Armaturen tillverkas i Finland och tack vare dess högkvalitativa komponenter, tillförlitlighet och tålighet är det en kostnadseffektiv, långsiktig belysningslösning.
  3. Vega S har utformats för att tåla de utmanande förhållandena i Norden – det ombytliga nordiska vädret med kyla, värme och fukt utgör utmaningar för utomhusbelysning. Tidlös skandinavisk design, utmärkt energieffektivitet och viktigast av allt, optiska egenskaper som passar nordiska förhållanden, har tagits med i beräkningen vid utformningen av Vega-armaturen.
  4. Vega S tar hänsyn till framtida behov för smarta städer – Vega S är liten, har hög kvalitet och är strukturellt enkel, vilket gör den lätt att installera. Tänkbara framtida behov har beaktats under designprocessen; till exempel är det enkelt att integrera externa enheter och sensorer med NEMA- och Zhaga-socklar.

Leveranser av Vega S-armaturerna kommer att starta i början av 2020.

Läs mer om Vega L-armaturen som har lanserats tidigare och som ingår i samma produktfamilj. Se introduktionsfilmen nedan.
https://youtu.be/2fQuF94sXAI 

Läs mer om ursprunget för designen av produktfamiljen Vega 

Vill du veta mer? Utöver armaturer erbjuder vi snabb och omfattande belysningsplanering och professionell kundservice som kan hjälpa dig med inköp av belysning.

KONTAKTA VÅRA EXPERTER