Designerns syn på bra hallbelysning

juni 23, 2021

Designerns syn på bra hallbelysning

Hur skapas en funktionell och praktisk hallbelysning? För den här artikeln har vi intervjuat belysningsspecialister på Greenled som har designat belysningen i hundratals industri-, logistik- och idrottshallar.

Var ska man börja? Fokusera på kundbehov

Framgångsrik hallbelysning börjar alltid med kundens behov och förhoppningar. Vad är det för typ av utrymme, vilken typ av aktivitet/arbete utförs i lokalerna, vad är de huvudsakliga målen för belysningsförnyelsen? Belysningsstandarder fungerar som en bas för designen, men en bra designer vet även hur kunden ska utmanas. Enhetlighet i belysningen är ett bra exempel, eftersom minimivärdet som anges i standarden för det mesta inte motsvarar önskat slutresultat.

“Vi siktar alltid på att designa belysningen med bättre enhetlighet än det minimivärde som anges i standarden. För kunder kanske inte enhetlighetsnivåerna 0,5 och 0,7 betyder så mycket, men ögat kan definitivt se skillnad. Inom logistik, till exempel, motsvarar det här direkt komfort, säkerhet och felfrihet”

Kalle Lumila, belysningsspecialist, Greenled

Lokalerna analyseras innan belysningsdesignen börjar. Analysen inkluderar att undersöka monteringsmetoder för de nuvarande armaturerna, placering av skenor, antal armaturer och ytornas reflektionskoefficient. En digital ljusmätare används alltid i analysen för att mäta lokalernas aktuella belysningsnivåer.

Vid val av armaturer i höga gångar spelar armaturens lumeneffekt en viktig roll. Designern måste alltid se till den större bilden där även armaturernas optik är viktig. Dialux-programvara används för att skapa en visuell och illustrativ layout av kundens framtida belysningssystem. Belysningsplanen är ett viktigt dokument för kunden eftersom den även inkluderar ett löfte om belysningsnivåer i framtiden, realiserade bländningsvärden och belysningens enhetlighet.

Exempel på mål vid byte av belysning:

 • Förbättra säkerheten i arbetsmiljön och minimera antal olyckor
 • Förbättra komfort på arbetet och lokalernas allmänna utseende
 • Spara energi och skydda miljön
 • Stödja arbetarnas dygnsrytm med hjälp av belysning
 • Förbättra spelar- och publikupplevelsen

Belysning för logistik- och produktionshallar

Inom industrin beror valet av armaturer oftast på typ av industri. Generellt sett måste armaturen ha adekvata ingångsvärden för skydd på grund av de utmanande förhållandena i olika industrier. Armaturens optik, å sin sida, beror ofta på höjd och användning av utrymmet. Inom logistik, till exempel, kräver de trånga gångarna rätt typ av optik.

För belysningssystem i logistikhallar ska du välja optik som passar de trånga, höga gångarna.

Bild: För belysningssystem i logistikhallar ska du välja optik som passar de trånga, höga gångarna för att jämnt belysa vertikala ytor från golv till tak. Bild: Ferrometals logistikanläggning efter belysningsbyte.

Miljöaspekter och arbetsuppgifter är nyckelfaktorn i ett lyckat belysningssystem för en industri- eller logistikhall. Ett intelligent styrsystem för att justera belysningens intensitet efter olika arbetsuppgifter och utrymmen skapar mervärde. Det skapar individuella belysningsförhållanden för exempelvis arbetsstationer med hög precision för att bättre understödja arbetet.

Element för bra logistikbelysning:

 • Tillräckligt med ljus. I lokaler med höga gångar måste armaturernas lumeneffekt kunna producera tillräckligt med ljus från de översta hyllorna hela vägen ned till golvet. Den valda optiken för de höga och trånga gångarna ska belysa vertikala ytor på ett effektivt sätt.
 • Enhetligt ljus. Förutom höga belysningsnivåer är enhetligt ljus viktigt för både arbetssäkerhet och precision. Minimivärden har angetts i belysningsstandarderna, men i praktiken siktar vi alltid på att överträffa de värdena.
 • Bländningsfri belysning. Bra logistikbelysning är bländningsfri även om du tittar direkt mot taket. Bländande ljuskällor kan även leda till arbetsskador och i alla hänseenden har den en negativ effekt på komforten. Att förebygga bländning är ett särskilt fokusområde i designen av logistikarmaturer.

Logistikbelysning använder även ofta smart belysningsstyrning eftersom det skapar avsevärda energibesparingar och gör lokalerna enklare och mer bekväma att använda. Med gångspecifika detektorer går det att öka och dämpa belysningen efter utrymmets användning. Belysningen i gångarna är aldrig helt släckt under arbetstid. En lägre belysningsinställning behålls för att säkerställa säkerhet i anläggningen. När en användare kommer in i utrymmet ökas belysningen automatiskt för att ge användaren bästa möjliga belysning för uppgiften.

Vad man ska vara uppmärksam på vid ljussättning av industri- och produktionshallar:

 • Belysningskvalitet. Förutom ljusmängden spelar även kvaliteten en viktig roll i en industriell miljö. En färgtemperatur nära naturligt dagsljus och ett bra färgåtergivningsindex (RA≥ 80) förbättrar visuell perception och säkerställer att exempelvis alla säkerhetsfärger sticker ut både på plats och på kontrollrumsskärmar. I vissa branscher, som tryckerier eller livsmedelsindustrin, spelar ljuskvaliteten även en viktig roll för kvalitetskontrollen.
 • Armaturernas hållbarhet. Armaturerna måste ha tillräckliga ingångsvärden för skydd (IP-kod) eftersom en industriell miljö innebär att de måste klara av faktorer som luftfuktighet, damm, värme, kemikalier eller fysisk påverkan. Vid val av armaturer är det också viktigt att överväga rengöringsmetoder, eftersom armaturer kan rengöras med exempelvis alkaliska lösningsmedel eller högtryckstvätt, beroende på miljön.

När belöningssystemet i en industri- eller logistikhall ska förnyas kan det totala antalet armaturer ofta minskas samtidigt som mängden ljus i anläggningen ökas. Det här uppnås genom att använda långa armaturer med effektiv lumenuteffekt och hållbar optik. Färre armaturer innebär mindre installationsarbete och den mest kostnadseffektiva lösningen för kunden.

Belysningssystem för en isrink och idrottshall

Olika idrotter har sina egna standarder för både belysningens intensitet och enhetlighet. Oftast kräver idrott en väl upplyst miljö samtidigt som bländningen måste hållas till ett minimum för att främja bra prestationer och spelarnas säkerhet. Att belysningen fungerar för TV-sändningar ska också övervägas. I det här avseendet är det viktigt att säkerställa god färgåtergivning och flimmerfria armaturer och fokusera på optiken så att vertikala ytor blir belysta så effektivt som möjligt.

Det är också viktigt att belysningen går att justera. För idrottsevenemang justeras belysningen ofta efter situationer och avbrott i spelet och hallarna kan ofta användas för helt andra syften, beroende på årstid. Den mest bekväma lösningen är att integrera belysningen med ett smart belysningsstyrningssystem som hjälper till att justera enskilda armaturer eller armaturgrupper direkt via ett visuellt 3D-gränssnitt.

“Belysningsstandarderna varierar mellan olika idrotter och olika serier använder också sina egna standarder. Om hallen ska användas för flera syften är det särskilt viktigt att belysningen är justerbar.”

Olli Hökkä, belysningsspecialist, Greenled

Under en mässa används styrsystemet för att minska belysningsnivåerna i hallen och lyfta fram belysningsdesignen i montrarna.

Bild: Hallarna vid Tammerfors mäss- och sportcentrum kan justeras för olika typer av användning. Under en mässa används styrsystemet för att minska belysningsnivåerna i hallen och lyfta fram belysningsdesignen i montrarna.

Vad man ska vara uppmärksam på vid ljussättning av isrinkar och idrottshallar:

 • Armaturernas hållbarhet. Temperatur och luftfuktighet i isrinkar ställer höga krav på armaturernas ingångsvärden för skydd (IP-kod).
 • Justerbarhet. Ett justerbart belysningsstyrningssystem gör det lättare att anpassa flerfunktionsanläggningar för olika evenemang och idrotter.
 • Bländningsfri belysning. Bländningsfri belysning är viktig i idrottshallar när det gäller komfort, prestation och säkerhet.
 • Genomförbarhet av TV-sändningar. Färgåtergivningsindex (CRI) för belysningen och den effektiva belysningen av vertikala ytor med lämplig optik ska tas om hand. Belysningen ska också vara flimmerfri.

Förutom ovan nämnda faktorer övervägs alltid installationsperspektivet vid utformningen av hallbelysning. Takstrukturerna granskas i analysen och en installationsmetod väljs som säkerställer enkel och snabb installation av armaturerna.

Är du intresserad av att förnya din hallbelysning?

Om du fortfarande funderar kan du titta på den här videon för att höra praktiska erfarenheter när det gäller att förnya hallbelysning. Våra experter besvarar gärna alla frågor.