Varför välja Greenled?

juli 2, 2019

Varför välja Greenled?

Greenled har framgångsrikt genomfört nästan 1 000 omfattande belysningsprojekt i mer än 10 länder. Letar du efter en ny belysningslösning? Ta reda på varför andra har valt Greenled.

1. NYCKELFÄRDIG TJÄNST – det är enkelt att jobba med oss

Det kan kännas riskabelt att uppdatera belysningslösningen i en fastighet. Du kanske önskar att du hade mer expertis eller kunskap på området eller känner dig överväldigad av blotta antalet tjänsteleverantörer. Du kanske undrar om bra belysningen ens spelar någon roll. Och som det så ofta är i dagens hektiska arbetsmiljö kanske du är för upptagen för att ta reda på det. Du vill lära dig mer, men du har helt enkelt inte tid. Låter det här bekant?

I verkligheten är det extremt enkelt att köpa en belysningslösning när du har rätt partner. Kort sagt: tala om för oss vad du vill ha och behöver och våra belysningsexperter tar hand om allt annat. Alla tjänster på en plats, med liten eller ingen ansträngning. Greenleds turnkey tjänst gör det enkelt att köpa ny belysning.

  1. Utvärdering och belysningsdesign behövs: Vilken typ av fastighet har du, vilka typer av arbetsuppgifter, vilken typ av belysning behövs? Vi utvärderar situationen och skapar en belysningsplan baserat på behoven, däribland beräkningar som hjälper dig att fatta beslut.
  2. Beställning, leverans och installation: Installation och beställning av ny belysningslösning inklusive vägledning av Greenleds egen installationspersonal. Vi vill orsaka minsta möjliga störning av din dagliga verksamhet.

Nyckelfärdiga lösningar är stommen i Greenleds expertis och den faktor som skiljer oss från konkurrenterna. Du behöver bara skriva under avtalet och öppna dörren och vår installationspersonal tar hand om resten – så enkelt är det! Energibesparingarna för smart belysning täcker oftast hela kostnaden för den nya belysningslösningen, vilket gör Greenled till ett enkelt, riskfritt val.

Risto Leppänen Affärsutvecklingschef, Greenled AB

Smidigheten med turnkey lösningar är inte den enda fördelen. Som kund fungerar du inte som projektledare mellan många olika parter. Genom att ta bort mellanhanden förbättrar vi kostnadseffektivitet och kvalitet. Greenled planerar och koordinerar hela projektet på ett transparent sätt. Genom att outsourca ansvaret för projektet drar du nytta av alla områden av vår belysningsexpertis: från finansiering till underhåll, ändringar och garantier. Våra turnkey lösningar levererar alla dessa tjänster till dig snabbt med en signatur.

”Belysningsprojekt är enkla för kunderna när de bara behöver ha kontakt med ett företag. Vi tar hand om hela projektet från design och tillverkning till installation och underhåll. Varje gång du har frågor om garantin, du vill ändra något eller behöver andra tjänster, så är vi bara ett telefonsamtal bort. Eftersom vi ansvarar för alla områden av projektet kan vi bättre garantera kvalitet på arbete och produkt, samt priset, och vara en verklig partner till dig längs vägen.”

Risto Leppänen,  Affärsutvecklingschef, Greenled AB

Ett utmärkt exempel på ett lyckat turnkey projekt är Outotec Turula. Greenled utvärderade, designade och installerade den nya belysningslösningen för deras maskinverkstad. Kunden kunde undvika stora investeringar eftersom projektet genomfördes med ett leasingkontrakt. Fördelarna är anmärkningsvärda: varje månad sparar den nya belysningen upp till 70 % energi jämfört med det gamla systemet och energibesparingarna täcker kostnaden för den nya belysningslösningen. Även när serviceperioden är slut fortsätter den nya lösningen att spara energi, vilket minskar lösningens livscykelkostnader.

2. KUNDFOKUS – vi förstår dina behov och vikten av god belysning

Du gör dig själv en tjänst genom att välja en professionell tjänsteleverantör för att hitta den bästa belysningslösningen. Belysningsexperter sparar tid och pengar åt dig – och det är inte allt. Förståelse för olika branscher och kundbehov, en bred kunskap om belysning och erfarenhet från olika projekt, säkerställer bästa möjliga framgång för ditt belysningsprojekt.

Som vår kund förväntas du inte förstå alla detaljer om belysning – du drar nytta av våra expertkunskaper. Vi förstår vikten av bra belysning och dina enskilda behov som kund. Vi kan anpassa den bästa belysningslösningen åt dig på grund av våra kärnprinciper:

  1. Expertkunskap: Belysning har en djupare betydelse för människor och företag än vad många kanske tror. Rätt belysning skapar konkret mervärde till ditt företag genom att förbättra kvalitet, arbetsplatssäkerhet och öka försäljning. Bra belysning bidrar också till att spara energi, pengar och att skydda miljön. Vi är belysningsexperter och föregångare inom vårt område. Vårt företag fokuserar på belysning och hur den kan hjälpa dig att driva din verksamhet på ett enklare och effektivare sätt. Vi levererar enskilda produkter såväl som nyckelfärdiga belysningslösningar.
  2. Branschkunskap: Funktionell belysning innebär lämplig planering. I en butik lockar bra belysning till försäljning. I skolor skapar belysning en inspirerande inlärningsmiljö. På sjukhus stöder belysningen välbefinnande. I fabriker förbättrar belysning av hög kvalitet produktivitet, säkerhet och komfort. Bra belysning i idrottshallar och på idrottsplaner gör det roligare att träna. Vi förstår behoven på olika områden och hur vi kan ge mervärde. Vi har framgångsrikt slutfört nästan 1 000 omfattande belysningsprojekt inom offentlig och privat sektor i olika nordiska länder. Vi använder rätt typ av belysning för att hjälpa våra kunder att lyckas på sitt område.
  3. Anpassade produkter: Standardlösningen kanske inte alltid passar. Därför arbetar vi tillsammans med våra kunder för att hitta den mest passande lösningen. Vi kan skräddarsy ljuseffekter, optik och andra egenskaper för att anpassa armaturerna för avsedd användning och dina behov. På så sätt skapar vi optimal belysning som passar syftet och dina mål. Anpassning måste inte nödvändigtvis översättas till en betydligt högre kostnad eller längre leveranstid. Tack vare Greenleds egen produktion och produktutveckling är våra leveranser flexibla och vi kan snabb reagera på dina behov.

Greenled har varit en pålitlig partner för den finska kooperativa detaljhandelsorganisationen S Group under många år. Köpcentret Sokos i Joensuu och dess nya belysning gav många lovord till Greenled – som förstod deras verksamhet och behov och skapade ett utmärkt praktiskt exempel på det mervärde som anpassade belysningslösningar kan skapa: belysning används för att vägleda kunderna och lyfta fram produkterna. Ett av de bästa resultaten har blivit en bättre shoppingupplevelse. Vilket, naturligtvis, är exakt vad kunden vill ha.

 3. ANSVAR – tillsammans för en bättre värld

Funktionell belysning skapar mervärde och direkta fördelar för kunden, men är dessutom värdefull för miljö och samhälle eftersom den förbättrar livskvaliteten och skapar komfort och välbefinnande. Våra produkter och tjänster hjälper dig att spara pengar och energi och samtidigt bidra till en bättre miljö. Tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats. Inspirerande, eller hur?

Som vår kund skapar du en bättre värld. Ansvar för miljö, samhälle och våra kunder är viktiga aspekter för all vår verksamhet.

  1. Vi är ett finskt företag. Våra armaturer tillverkas i vår Kempele-fabrik med de bästa komponenterna på marknaden. På så sätt kan vi garantera hög kvalitet och korta leveranstider.
  2. Vi tar ansvar nu och i framtiden. Hållbar utveckling och återvinning är extremt viktigt för oss. Vi fokuserar på hållbar produktutveckling, utnyttjar ny teknik och skapar nya produkter.
  3. Vi lyfter fram ansvar i kundrelationer. Vi håller våra löften. Vi uppskattar risker och möjliga fallgropar för att kunna leverera produkterna inom överenskommen tidsram.

Ansvar är viktigt på Greenled, det knyter an till relationerna med våra kunder, med samhället, till våra medarbetares välbefinnande och med affärsframgång, som är beroende av att vi handlar efter våra principer. Ansvar omfattar arbete och produkter av hög kvalitet, underhåll, återvinning och rent generellt, produkter med lång livslängd. Ansvar är en del av all vår verksamhet. Vi vill lämna över en bättre planet till kommande generationer. Miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat.

Jaakko Hassinen affärsutveckling, International Operations, Greenled Oy

Ansvar för miljö, samhälle, kunder och personal visas med omsorg. Det vi gör idag visas i framtiden.

”Vår affärsmodell är tydlig för våra kunder, vi håller våra löften. Vi har fått massor av positiv feedback för vårt ansvar mot kunden. Till exempel så tar vi fortfarande hand om saker även efter att projektet är avslutat, ibland lång tid efter. ”Bra jobbat återigen” är en kommentar jag hör ganska ofta.”

Jaakko Hassinen, affärsutveckling, International Operations, Greenled Oy

Ett utmärkt exempel som visar effekten av modern belysning när det gäller ansvar och hållbarhet är tryckeriet Otava. Ett av deras första krav på en belysningsleverantör var att minska koldioxidavtrycket. Greenled hjälpte till att skapa belysning som respekterar miljön, människor och finska värderingar. Den nya belysningen hjälpte tryckeriet att minska energikostnaderna med upp till 75 % och släppa ut 91 ton mindre koldioxid jämfört med tidigare belysningslösning.

Fördelarna med att välja Greenled

Oavsett om ditt mål är att öka försäljning, förbättra arbetsplatssäkerhet och komfort eller öka kvalitet, finns vi här för att anpassa rätt belysningslösning efter dina behov.

BE OM EN OFFERT I KONTAKTA OSS!